Personlig utveckling = professionell utveckling? Del 1

Personlig utveckling får alltmer utrymme på arbetsplatser och förknippas allt oftare med professionell utveckling. Sveriges Kommunikatörer tittar närmare på hur personlig utveckling leder till professionell utveckling – för medarbetare, ledare och chefer.

I första delen av artikelserien om hur personlig utveckling leder till professionell utveckling passade vi på att ställa några frågor till Louise Lind. Louise Lind är mentor på Sveriges Kommunikatörers mentorprogram (CMP) och har en bakgrund som grupp- och kommunikationschef inom samtliga sektorer. Idag driver hon sitt företag Lind Ledarutveckling & HR-Kommunikation och är verksam som kursledare och konsult inom ledarskap, kommunikation och konflikthantering.

Varför bör företag/organisationer satsa på medarbetarnas personliga utveckling?

– Egentligen är det en mycket enkel fråga som kan besvaras med en motfråga: Har vi verkligen råd att inte ha personligt utvecklade medarbetare? Personlig utveckling kan innefatta många olika saker. Men det handlar om att ha medarbetare som är trygga i sig själva som människor men samtidigt (!) förstår hur de ska omvandla sina kunskaper och erfarenheter till kompetens som ger nytta för organisationen, såväl som positiv påverkan på medarbetarnas motivation och drivkraft.

– Ett exempel på det är om man är bra på Yoga, så kan man i bästa fall omvandla den kunskapen till en kompetens i hållbart ledarskap, som är gynnsamt för både egen hälsa, för medarbetarna och för organisationen. 
Medarbetare som är trygga i sig själva och i sin kompetens blir bättre på att lösa konflikter och bättre på att hantera stress och ovisshet. Dessutom blir de rustade för att klara av ständiga förändringar och tänka i nya banor vilket i sin tur öppnar upp för innovativa lösningar på komplexa problem etcetera. Säg det företag som inte behöver medarbetare som klarar detta i dagens samhälle.

Det talas mycket om självledarskap och om att vi blir bättre ledare genom att utveckla förståelsen för oss själva, vårt känsloliv och våra tankar. Varför bör ledare satsa på självledarskap och personlig utveckling?

– I rollen som ledare har du uppdraget att leverera resultat via andra människor. Då måste du först kunna leda dig själv, innan du kan leda andra. Att ha god medvetenhet om vilka värderingar som styr mina beslut och påverkar mitt agerande är ett perspektiv, förståelsen för hur mitt sätt att kommunicera och agera med trovärdighet, påverkar människor runt omkring mig är ett annat otroligt viktigt perspektiv om vi är intresserade av både relationer och resultat.

– Ledare som är duktiga på att be om feedback, och vågar lyssna, vågar ta till sig och vågar förändra, har ofta goda utsikter att utveckla goda insikter om sig själva. En ledare som fastnat i en idealbild av sig själv och som enligt medarbetarna saknar självinsikt, kan påverka arbetsmiljön negativt och kan snarare kosta mer för företaget än de bidrar till. Så det handlar inte om att det ska vara "mys-pysigt" med lite personlig utveckling, det handlar om effektivitet och reda pengar.

Lokalt evenemang

Utmaningar för dig som är ny som kommunikationschef

18 november 2016 | Snart startar vi ett nätverk för kommunikationschefer som är nya i sin roll eller har jobbat 1-2 år som chef. Syftet är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande med fokus på det unika uppdrag som kommunikationschef innebär. Under denna frukost berättar vi kort om nätverket men ger dig också några tankar att ta med hem till din organisation redan nu. 

Läs mer

 

Informationsfrukost om program

Communication Executives Program – CEP

Stockholm den 25 november

Anmälan till CEP-frukost

Communication Mentoring Program – CMP

Stockholm den 9 november

Stockholm den 9 februari

Göteborg den 16 februari

Malmö den 22 februari

Anmälan till CMP-frukost

 

Communication Executives Program

6 februari 2018 | Communication Executives Program, CEP, är ett ledarskapsprogram för kommunikatörer i ledande ställning inom näringsliv eller offentlig verksamhet. Programmet är utvecklat i samarbete med Stockholm School of Economics Executive Education.     

Läs mer och boka plats

 

Relaterad kurs

Effektiv ledningskommunikation

1 december i Stockholm | Kursen lär dig bygga ett tydligare ramverk för ledningsgruppens arbete. Med organisationens värdegrund som utgångspunkt jobbar vi först med "hårda" spelregler (mötesformer, kommunikation och formaliteter), Därefter går vi igenom "mjuka" spelregler, som handlar om förhållningssätt och det personliga ansvar som det innebär att vara medlem i en grupp.

Boka plats

 

loader
Laddar