Samarbete med Hyper Island och digitala utmaningar

Under våren arrangerar Sveriges Kommunikatörer två kurser i samarbete med Hyper Island – Digital Transformation den 30 mars och Digital Acceleration den 27 april. Som upptakt inför kursstarterna sammanfattar Sveriges Kommunikatörer ett antal reflektioner kring digitaliseringens utmaningar.

Vilka digitala utmaningar står kommunikatören inför år 2017? 

Mediekonvergensen

Enligt den årliga undersökningen Svenskarna och internet 2016 har allt fler både dator, surfplatta och smart mobil. Dock förknippas dator, mobil och surfplatta med olika beteenden – exempelvis tycks vi föredra att använda datorn för att söka fakta och utföra bankärenden medan mobilen i nuläget främst används för att ta del av nyheter, lyssna på musik och Facebook. Undersökningen visar att det, åtminstone i nuläget, inte finns någon aktivitet som svenskarna hellre gör på surfplattan än på mobilen eller datorn - detta kan dock komma att förändras!

Vi lever i en tid då medier och enheter överlappar varandra och smälter samman – vi kan ju idag titta på nyheterna i mobilen, läsa dagstidningen i surfplattan och betala räkningar i datorn. Fenomenet kallas mediekonvergens. En utmaning med mediekonvergensen är att din målgrupp hastigt och plötsligt kan flytta sig från en enhet till en helt annan. När målgruppen går från att konsumera TV-nyheter i vardagsrumssoffan till att titta på nyheterna i mobilen på bussen påverkas förutsättningarna för hur mycket information som kan tas in. Därför måste kommunikatören ha en stark beredskap för förändring och kunna förutse hur den tekniska utvecklingen påverkar intressenters beteenden. På senare tid har fler enheter tillkommit – exempelvis smartklockor, aktivitetsarmband och Virtual Reality-glasögon. Vilka aktiviteter kommer dessa att förknippas med?

Tvådagarskursen Digital Acceleration behandlar bland annat hur den hastiga teknikutvecklingen påverkar individers beteenden, näringslivet och samhället i stort. På kursen får du verktyg för att navigera i ett alltmer komplext affärslandskap och verktyg för att kunna förutspå hur teknikutvecklingen kommer att påverka kunders, medarbetares och andra intressenters beteenden. 

Ledning i den digitala utvecklingen

Ledare har en central roll i den digitala transformationen genom att vara förebilder och aktivt delta i förändringen. Ansvaret för den digitala transformationen och verksamhetens anpassning till teknikutvecklingens förutsättningar kan inte delegeras till en enskild person eller en enskild avdelning. Om den digitala strategin ska hålla i längden krävs en större förändring där hela verksamheten involveras. Vi har generellt ett inneboende motstånd mot förändring – därför måste ledare och chefer visa på den konkreta nyttan av att verksamheten genomgår en digital transformation.

Genom kännedom om hur den digitala utvecklingen påverkar beteendemönster och köpprocesser kan ledare utveckla nya arbetssätt som främjar engagemang och ambassadörskap internt. Kursen Digital Transformation behandlar bland annat verktyg för att kartlägga och dra nytta av den digitala utvecklingens möjligheter i förhållande till både kunder och medarbetare.

Kurser i samarbete med Hyper Island

Digital Acceleration, 27 april, Stockholm | Denna intensiva tvådagarskurs i Digital Acceleration är en introduktion till ett nytt sätt att tänka för att kunna se affärsmöjligheter i den digitaliserade världen. Det handlar om att förstå nya beteenden som ligger till grund för utvecklingen samt hur man utökar sitt nätverk genom att skapa värde och engagemang. Vi tittar på hur man kan omfamna förändring och agera på möjligheterna den ger samt granska konsumentens ändrade beteenden och hur de påverkar ditt varumärke.

Boka plats

Digital Transformation, 30 mars, Stockholm | Den snabba teknikutvecklingen har bidragit till helt nya sätt att driva affärer men också helt nya krav och förväntningar på dagens organisationer – och dagens kommunikatörer. Därför har Sveriges Kommunikatörer och Hyper Island tagit fram kursen Master Class Digital Transformation – en tredagarskurs där erfarna kursledare tar med dig på en djupdykning i digitalt förändringsarbete, digital transformation och den digitaliserade världens affärsmöjligheter.

Boka plats
loader
Laddar