om oss 775x360

Riktlinjer

Som ideellt aktiv, som del av en regional programgrupp, är du en av Sveriges Kommunikatörers viktiga ambassadörer.

Sveriges Kommunikatörers regionala verksamhet

Sveriges Kommunikatörer är en kunskapsorganisation vars mission är att göra sina medlemmar mer framgångsrika. Organisationen är uppdelad i regioner, med verksamhet på flera olika orter. I regionerna finns ideellt aktiva som arbetar med att anordna evenemang och skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 


Strukturen för arbetet ser olika ut beroende på hur stor regionen är, hur många medlemmar den omfattar och vilket engagemang som finns bland ambassadörerna. Ofta finns en programgrupp bestående av flera ambassadörer, liksom en regionkoordinator som leder arbetet.

 

En ambassadörs uppgift och ansvar

Som ambassadör bidrar du till att skapa verksamhet inom ramen för organisationen. Du fungerar som Sveriges Kommunikatörers förlängda arm i regionen och bidrar till ett bra utbud av kompetensutvecklande evenemang.

Du planerar aktiviteter tillsammans med andra ambassadörer, upphandlar lokal och förtäring inom givna budgetramar och säkerställer att aktiviteterna genomförs. Varje programgrupp bör gemensamt komma överens om hur många evenemang gruppen ska arrangera per år och vilka förväntningar som därmed finns på varje enskild ambassadör.

Det är önskvärt att en programgrupp genomför minst två event per termin. Varje event bör ha en huvudansvarig och en till två co-drivers, vilket innebär att en ambassadör bör ha som ambition att vara närvarande vid flera evenemang per år.   

Relationer

Som ambassadör ingår du i ett nätverk av cirka 50 ideellt aktiva på 12 orter i Sverige. Varje år bjuds du in till en ambassadörsträff i samband med Sveriges Kommunikatörers årsstämma i Stockholm, för att utbyta erfarenheter och nätverka med andra. Att ha kontakt med ambassadörer i andra regioner uppmuntras varmt.

Du har primärt kontakt med andra i din programgrupp, liksom den huvudansvariga regionkoordinatorn och regionsansvarig på Sveriges Kommunikatörer. Om det inte finns någon programgrupp har du direktkontakt med regionsansvarig på Sveriges Kommunikatörer.

 

Profil

En ambassadör bör vara engagerad, handlingskraftig, nyfiken och idérik. Du ska vilja avsätta tid för ditt engagemang i organisationen och ha lätt för att samarbeta. Det är en fördel om du har ett stort kontaktnät och en vilja att utveckla föreningens verksamhet. 

En ambassadör bör ha för avsikt att vara verksam i minst ett år. Varje år omprövas ambassadörskapet med hänseende till gruppens sammansättning.

 

Programgrupp och rollfördelning

En programgrupp har med fördel mångfald i åtanke när nya ambassadörer väljs in. Det är också viktigt att det finns representanter från både näringsliv och offentlig sektor. Gruppen träffas regelbundet och planerar kommande aktiviteter. Vid dessa tillfällen bjuder Sveriges Kommunikatörer på förtäring (max 150 kr/person, ink moms, och fyra ggr/år).

Regionkoordinator: Planerar, förbereder, sammankallar och koordinerar programgruppens arbete samt ansvarar för utvärdering av gruppens verksamhet. Ansvarar för det administrativa kring aktiviteterna och fördelar det praktiska ansvarer för respektive aktivitet på de övriga i gruppen. I vissa regioner finns flera koordinatorer, om verksamheten är fördelad mellan flera olika orter.

Programgruppsmedlem: Planerar och genomför aktiviteter i samråd med programgruppen. Varje programgrupp bör även innehålla två studentmedlemmar, som arrangerar evenemang riktade mot studenter.

 

Facebook

Om regionen har en egen facebookgrupp bör programgruppen utse en person som ansvarar för den. Vem som ansvarar för facebookgruppen ska förmedlas till regionsansvarig på Sveriges Kommunikatörer. Att ansvara för facebookgruppen innebär att puffa för kommande evenemang, svara på frågor och rensa sidan från platsannonser och andra inlägg som strider mot våra regler.

 

Event

De vanligast förekommande evenemangen är frukostföreläsningar, lunchföreläsningar och afterwork, men nya initiativ välkomnas. Kontakta regionsansvarig på Sveriges Kommunikatörer om du vill anordna en annan typ av evenemang.

Sveriges Kommunikatörer står för en kostnad på upp till 90 kronor per person och träff (ink moms). Dessa föreläsningar/seminarier ska ha en tydlig agenda med eller utan gästtalare. Evenemangen ska också ha en tydlig koppling till kommunikation och gärna svara mot Sveriges Kommunikatörers mission om att göra medlemmarna mer framgångsrika.

Eventuella tillkommande kostnader för lokal och/eller eventuellt förhöjda kostnader i samband med speciella tillställningar förankras alltid i förväg hos regionsansvarig hos Sveriges Kommunikatörer.

Samarrangemang och sponsring

Vi ser positivt på evenemang tillsammans med våra företagspartner.  Om en företagspartner bjuder in är det alltid de som betalar.

loader
Laddar