Bild på Karolina Lisslö

Nominera till Stora Kommunikationspriset

Nu öppnar nomineringen till Stora Kommunikationspriset.

Stora Kommunikationspriset delas ut den 26 mars 2020 men redan nu kan du nominera årets bästa kommunikationsinsatser. Det är tillåtet att nominera sig själv, sin organisation eller flera olika aktörer. Längre ner på sidan finns ett formulär där du kan skicka in ditt förslag. Nomineringen stänger den 9 februari.

 

Priset består av fem kategorier:

 

Bästa kommunikativa ledarskap
Belönar en ledare som med dialog, öppenhet och kommunikation motiverar och leder sin organisation mot uppsatta mål. Ledarskapet utgår från tydliga värderingar och bidrar till högt förtroende och goda resultat.

 

Bästa kommunikation näringsliv
Belönar ett team, avdelning eller företag inom näringslivet som under 2019 med stor framgång planerat och genomfört kommunikationsinsatser som har gett tydliga och mätbara resultat. Kommunikationen har skapat hållbart värde och bidragit till verksamhetens mål.  

 

Bästa kommunikation offentlig organisation
Belönar ett team, verksamhet eller organisation inom offentlig sektor som under 2019 med framgång genomfört kommunikationsinsatser som har bidragit till tydliga och hållbara resultat. Kommunikationen har skapat stort värde och förtroende för verksamheten.

 

Bästa kommunikation ideell organision
Belönar ett team inom ideell sektor som under 2019 med stor framgång genomfört kommunikationsinsatser som har gett tydliga och mätbara resultat. Kommunikationen har skapat hållbart värde och bidragit till verksamhetens mål.  

 

Årets unga talang
Belönar en ung talang som under 2019 har bidragit till utvecklingen av professionell kommunikation genom ny kunskap, ett innovativt perspektiv och kreativitet. Personen får högst fylla 28 år under det år som priset delas ut. 

 

Upplever du problem med formuläret? Kontakta Hampus Zethelius, kommunikationsansvarig. 

 

Nominera

  Jag vill nominera följande person/grupp till Stora Kommunikationspriset 2020:
Namn/team:
Titel:
Organisation:
Välj kategori:


   
  Motivering:
Beskriv kort uppdraget, förutsättningarna eller utmaning den nominerade personen/gruppen haft:
   
Beskriv kort vad den nominerade personen/gruppen gjort (koppla gärna till kriterierna):
   
Vilken effekt har den nominerade personens/gruppens arbete haft? Beskriv kort resultatet, gärna hur kommunikationen har lett till förändring och förbättring över tid.
   
Klistra in länkar till material (t.ex. pressklipp, presentationer eller video) som styrker din nominering. *frivilligt
 
   
  Jag som nominerar:
Namn:
Organisation:
Telefon:
E-post:
 
loader
Laddar