Bild på Karolina Lisslö

Lämna ditt tävlingsbidrag till Stora Kommunikationspriset

Stora Kommunikationspriset 2022

Prisutdelningen sker i maj 2022. Mer information presenteras snart. 

 

Priset består av fem kategorier

Bästa kommunikativa ledare

Sveriges Kommunikatörer belönar en ledare som med öppenhet och utmärkt kommunikation motiverar medarbetarna och stärker förtroendet för organisationen. Ledarskapet utgår från och uttrycker organisationens eller företagets värderingar och kommunikationen har tydligt bidragit till önskad effekt och goda resultat under 2021.

Bästa medarbetarkommunikation

Belönar ett team som under 2021 med uppnådda mål och utmärkta resultat planerat och genomfört kommunikation riktad till medarbetare. Det kan handla om förflyttning, förändringar och att stärka förtroendet för verksamheten både bland medarbetare och potentiella medarbetare samt att visa på hur kommunikationen stärkt varumärket.

 

Bästa digitala kommunikation

Belönar ett team som under 2021 arbetat målinriktat och strategiskt med digital kommunikation och uppnått önskvärda resultat. Kommunikationen, som planerats för att bidra med effekter i den övergripande kommunikationen har designats så att den kunnat anpassas efter läget för att optimera utfallet.

 

Bästa förändringskommunikation

Belönar ett team i företag eller en organisation som under 2021 genomfört förändring som påverkat en eller flera av kategorierna medarbetare, organisation, kunder, samarbetspartner och/eller andra intressenter. Kommunikationens roll i förändringen har varit central givit resultat.

Bästa innovativa kommunikation

Belönar ett team som under 2021 använt kommunikation på ett nytänkande sätt för att uppnå innovativa resultat. Det kan vara till exempel genom kreativa samarbeten internt eller med externa parter, genom att använda ny teknik eller att arbeta med kommunikation som är beteendepåverkande. Syftet ska vara att bidra till hållbarhet och lösningar som skapar värde.

loader
Laddar