Vår verksamhet

Oavsett vem du är så är det hos oss du utvecklar dig inom kommunikation.

Sveriges Kommunikatörer är en ideell medlemsorganisation. Vårt uppdrag är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation. 

Genom Sveriges Kommunikatörer får du gå på föreläsningar och träffa andra som arbetar med kommunikation för att nätverka och utbyta erfarenheter. Dessutom har du alltid möjlighet till kompetensutveckling och utbildning oavsett om målet är att lära dig att bygga strategiska kommunikationsplaner eller att bli bättre på att skriva för webben.

Vision

Kommunikation ses som den starka kraft som driver förändring och förflyttar företag och samhälle framåt.

 

Uppdrag

Sveriges Kommunikatörer stärker kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation. 

 

Verksamhet

Utbildning, event och nätverk

Utbildningarna som Sveriges Kommunikatörer erbjuder hålls över hela landet och varierar i omfång. Här erbjuds allt från kortare kurser inom storytelling och film till längre utbildningar inom strategiskt ledarskap och internkommunikation. Självklart finns det även möjlighet att få en skräddarsydd utbildning som passar just din organisations behov.

Varje år håller Sveriges Kommunikatörer över 60 kostnadsfria event för medlemmarna. Här får du tillfälle att mingla och ta del av intressanta seminarier, föreläsningar och debatter.

Sveriges Kommunikatörers professionella nätverk ger dig ytterligare tillfälle till reflektion och kompetensutveckling. De inspirerande gästtalarna i kombination med erfarenhetsutbytet inom gruppen har länge varit mycket uppskattat bland våra medlemmar.

 

Nyheter, verktyg och forskning

Varje tisdag får våra medlemmar ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna och trenderna inom kommunikationsbranschen. Dessutom bedriver Sveriges Kommunikatörers omfattande trendspaningar och söker aktivt efter nya verktyg och metoder som du som kommunikatör har nytta av i din yrkesroll.

Ett annat viktigt område är att driva och delta i olika forskningsprojekt inom strategisk kommunikation. På så sätt kan relevant och aktuell forskning komma till maximal nytta för våra medlemmar.

 

Internationella nätverk

Som medlem i Sveriges Kommunikatörer får du dessutom tillgång till två internationella nätverk – Global Alliance och Euprera – som bland annat driver utvecklingen av kommunikatörens yrkesroll på en global nivå.

Mer information

Sveriges Kommunikatörer stöttar regelbundet olika forskningsprojekt inom strategisk kommunikation. 

Sveriges Kommunikatörer erbjuder utbildningar inom kommunikation och ledarskap. Vi skräddarsyr också kompetensutveckling och genomför ute hos företag...

Stora Kommunikationspriset delas ut i fem kategorier och går till personer och organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste...

loader
Laddar