om oss 770x360

Styrelse

Sveriges Kommunikatörers styrelse

Sveriges Kommunikatörers styrelse väljs av medlemmarna vid stämman som infaller i mars månad varje år. Styrelsen, som träffas cirka sex gånger per år, sätter upp visioner och mål för föreningens verksamhet och inriktning.

 

Ordförande


Viveka Hirdman-Ryrberg
Kommunikationsdirektör, Investor AB

E-post: viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com

Född: 1963
Invald år: 2017
Utbildning: Civilekonom och Ekon.Lic i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattningar och uppdrag: Rad befattningar inom SEB såsom kommunikationsdirektör, chef VD-kansli, informations- och presschef, chef affärsutveckling division Liv, privatekonom m m. Konsult PWC.
Övriga styrelseuppdrag: Grand Hotel


Ledamöter

 

Therese Bohlin
CEO, Prime
E-post: therese.bohlin@primegroup.com

Född: 1978
Invald år: 2018
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattningar och uppdrag: COO Prime, Planner DDB, Planner Lowe, Strategisk chef McCann, Partner Prime & United Minds.
Övriga styrelseuppdrag: Mitt Liv AB, MOD MerOrgandonation, United Minds AB, Friluftsfrämjandet IUS.


Jacob Broberg
Kommunikationsdirektör, Electrolux
E-post: jacob.broberg@electroluxprofessional.com

Född: 1964
Invald: 2019 
Utbildning. Fil. Kand. i statskunskap och ekonomi, Lunds Universitet
Tidigare befattningar och uppdrag: Informationschef TeliaSonera AB, Informationsdirektör Vin & Sprit AB, Presschef Electrolux AB, Informationschef Länsförsäkringar AB, Presschef Moderaterna, Informationsdirektör Cloetta.


Marie Lindström
Kommunikationsdirektör, Skatteverket
E-post: marie-christine.lindstrom@skatteverket.se

Född: 1962
Invald år: 2019
Utbildning: Informatörlinjen, Högskolan i Jönköping. Poppius journalistutbildning.
Tidigare befattningar och uppdrag: Informationschef Landstinget i Östergötland och Universitetssjukhuset i Linköping, konsult Marie Lindström Ord och Redigering, kommunikationsdirektör Transportstyrelsen.
Övriga styrelseuppdrag: -


Erik Lagersten

Förändringsdirektör, Västra Götalandregionen
E-post: erik.lagersten@vgregion.se

Född: 1966
Invald år: 2015
Utbildning: Nationalekonomi, ekonomisk statistik och ekonometri, Stockholms universitet
Tidigare befattningar och uppdrag: Informationsdirektör Försvarsmakten, kommunikations- och strategikonsult
Övriga styrelseuppdrag: Folk och Försvar


Ulrika Lilja
Kommunikationsdirektör, Stora Enso
E-post: ulrika.lilja@storaenso.com

Född: 1975
Invald år: 2016
Utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Uppsala universitet
Tidigare befattningar och uppdrag: Chef externkommunikation SSAB, informationschef Neonet samt Stockholmsbörsen
Övriga styrelseuppdrag: Forest Avenue Holding Aktiebolag


Erik Ljungberg

Kommunikationsdirektör, Swedbank
E-post: erik.ljungberg@swedbank.com

Född: 1971
Invald år: 2019
Utbildning: Civilekonomexamen vid Lunds universitet 1997
Tidigare befattningar:
Ansvarig för kommunikation och marknadsföring på Scania Deutschland fram till 2006.
2006-2008 Chef för Corporate Marketing på CLAAS i Tyskland. 2008-2018 Kommunikationsdirektör Corporate Relations på Scania (Senior Vice President) och från oktober 2018 kommunikationsdirektör/Senior Vice President på Communications, Brand and Marketing.
Övriga styrelseuppdrag: -


Johan Ljungqvist

Kommunikationsdirektör, AFA Försäkring
E-post: johan.ljungqvist@afaforsakring.se

Född:1963
Invald år: 2016
Utbildning: Communication Executive Program, Berghs School of Communication
Tidigare befattningar och uppdrag: VD – Nordisk Kommunikation, Executive Director – MCA Ltd, Director Internal Communication – Ericsson


Mårten Lyth
Kommunikationsdirektör, Spendrups
E-post: Marten.Lyth@spendrups.se

Född: 1971
Invald år: 2018
Utbildning: Civilekonom Diplomerad vid Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare befattningar och uppdrag: Demand director på Storåkers McCann; Kommunikationsdirektör för Bonnier AB; VD på MSL Stockholm, Corp Comm Director på JKL Group


Charlotte Simonsson
Fil. dr, universitetslektor, Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
E-post: charlotte.simonsson@isk.lu.se

Född: 1970
Invald: 2017
Utbildning: Fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap (2002)
Tidigare befattningar och uppdrag: prefekt vid Institutionen för strategisk kommunikation (Lunds universitet), seniorkonsult Nordisk Kommunikation, universitetslektor vid Växjö universitet
Övriga styrelseuppdrag: Campus Helsingborg samt Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet


Viktor Wallström
Kommunikationsdirektör, Tele2
E-post: viktor.wallstrom@tele2.com

Född: 1985
Invald år: 2019
Utbildning: Pol Mag från Uppsala universitet
Tidigare befattningar och uppdrag: Kommunikationskonsult på Diplomat Communications, Pressekreterare på Svenska Kraftnät, Grundare av Nordic Young Professionals in Brussels
Övriga styrelseuppdrag: Reach for Change, WONSA – World of No Sexual Abuse


Katarina Winell
Kommunikationsdirektör, Region Stockholm - SLL
E-post: katarina.winell@sll.se

Född: 1965
Invald: 2015
Utbildning: Kulturvetarlinjen med kommunikation som huvudämne, Högskolan i Växjö (Linnéuniversitetet)
Tidigare befattningar och uppdrag: kommunikationsdirektör Stockholms läns landsting, kommunikationschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, kommunikationschef Täby kommun, seniorkonsult Nordisk Kommunikation
Övriga styrelseuppdrag: –

 


Valberedning

Föreningens valberedning består av fem ledamöter som utses vid föreningsstämman. Valberedningen föreslår kandidater till styrelse, samt revisorer och revisorssuppleanter för föreningen. Vill du som medlem lämna förslag till valberedningen om vem som bör ingå i styrelsen ska du skriftligen lämna ditt förslag.
Läs mer under föreningens stadgar 

Skicka ditt förslag till:

Valberedningens sammankallande, Åsa Barsness:
asa.barsness@tv4.se

eller:

Sveriges Kommunikatörer (valberedningen)
Sveavägen 31
111 34 Stockholm


Valberedningen:

Åsa Barsness
Boo Ehlin
Gisela Lindstrand
Annika Sjöberg
Viktoria Bergman

loader
Laddar