Personuppgifter (PUL)

Behandling av personuppgifter avser administration och fullgörelse av ingångna avtal samt åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats.

De personuppgifter som avses är de du lämnat till Sveriges Kommunikatörer, organisationsnummer 556155-0202, och dess servicebolag Sveriges Kommunikatörer Service AB i samband med medlemskap och deltagande i föreningens olika aktiviteter.

Övriga uppgifter som registrerats vid förberedelse eller administration av ett uppdrag behandlas på samma sätt. Sveriges Kommunikatörer har också, enligt lag, skyldighet att i vissa fall lämna ut personuppgifter till annan, till exempel myndigheter.

Personuppgifter utgör också underlag för bland annat marknadsanalyser, affärs- och metodutveckling och statistik. Personuppgifterna kan även användas för marknadsföringsändamål av Sveriges Kommunikatörers verksamhet. Delar av uppgifterna kan publiceras på Sveriges kommunikatörers webbplats, dock endast synliga för andra medlemmar.

Personuppgifter insamlade av Sveriges Kommunikatörer kan tillhandahållas part utanför föreningen om det påtagligt kan anses stärka medlemmens intressen och ligger i linje med Sveriges Kommunikatörers grundvärderingar, till exempel för forskning. I de fall uppgifter lämnas direkt till tredje part ska uppgifterna raderas från tredje parts ägo direkt efter att ändamålet uppfyllts. Tredje part måste också ange att källan till uppgifterna är Sveriges Kommunikatörer.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Sveriges Kommunikatörer får du gärna kontakta någon av våra medarbetare. Vänd dig också till oss om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.

loader
Laddar