Möt Helena Nilsson, Stockholmsmässan

- Ändrad: 21 november 2014

Helena Nilsson understryker vikten av att ha en bra chef för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Idag är hon marknads- och kommunikationschef på Stockholmsmässan.

Helena Nilsson är biokemist i grunden och har en licentiatexamen i medicinsk vetenskap. Med bakgrund som forskare på Karolinska Institutet och Försvarets forskningsanstalt, FOA, har hon en något ovanlig bakgrund för att jobba som marknads- och kommunikationschef.

– Redan som forskare var jag väldigt kommunikativ. Jag tyckte om att förklara och sätta mig in i saker, och jag hjälpte ofta till när olika sammanhang skulle beskrivas mer populärvetenskapligt.

Efter några år upptäckte Helena Nilsson att hon tyckte att det var mer intressant att arbeta med kommunikation än forskning. Hon tog därför tjänstledigt och började studera Medie- och kommunikationsvetenskap. När hon skulle göra praktik, valde hon att testa på vardagen som journalist.

– Jag visste förvisso att jag ville hålla på med kommunikation, men jag tyckte det var nyttigt att ha en förståelse för hur media fungerade, säger Helena Nilsson.

Satsning på kommunikation

Sitt första informatörsjobb hade Helena Nilsson på kemiföretaget Perstorp AB. Året var 1995.

– Jag kom in i ett skede då Perstorp satsade på sin informationsavdelning. Det fanns gott om resurser och företaget var inne i en spännande tid. Vi gjorde film, skapade chefstidningar och satsade på e-lärande och intranät.

Hon minns tiden som en lärorik period av sitt yrkesliv.

– Samtidigt som jag var en del av en spännande utveckling, fick jag ju även ta del av sådant som tillhör arbetet på en informationsavdelning på ett stort börsbolag.

Efter Perstorp började hon att jobba på kundtidningsförlaget Appelberg med att bygga upp internkommunikation som nytt affärsområde.

– Under tiden på både Perstorp och Appelberg gick jag på flera kortare kurser som Sveriges Kommunikatörer, då Sveriges Informationsförening, arrangerade. Många var matnyttiga och innehöll verktyg som jag kunde omsätta direkt i praktiken.'

I samband med att Helena Nilsson gick började som informationschef på Poolia, fick hon upp ögonen för ledarskapsprogrammet Communications Executives Program. Efter att ha tagit upp utbildningen tre år i rad under de årliga utvecklingssamtalen, fick hon okej från sin chef att anmäla sig till programmet.

– Visst är det en investering, men utbildningen är ovärderlig när det gäller att få ett helikopterperspektiv på organisationen. Både på Appelberg och på Poolia satt jag i ledningsgruppen, men det var i och med Communication Executives Program som jag tog klivet från att vara kommunikatör till att bli företagsledare.

Övergripande perspektiv viktigt

När det kommer till framtida utmaningar tror Helena Nilsson att det både som chef och som kommunikatör är viktigt att se saker från ett övergripande perspektiv.

– I och med att förtjänade medier växer och blir allt större, tror jag det framöver blir omöjligt att vara marknadschef och inte kunna kommunikation och tvärtom. Visst behöver kommunikatören fortfarande ha koll på hantverket, som hur ett budskap ska formuleras, men det är viktigt att ha förståelse för hur allt hänger ihop.

Helena Nilsson menar att kommunikatörer måste ha förståelse för övriga medarbetare och på ett begripligt sätt kunna förklara vad olika beslut kommunicerar. Kommunikatören måste även kunna prata i termer av pengar.

– Det är knepigt, men gör jobbet intressant.

loader
Laddar