Nätverk Plus

Sveriges Kommunikatörer erbjuder nätverk på flera nivåer och inom flera aktuella ämnen.

Alla våra Nätverk Plus hittar du här


Sveriges Kommunikatörers Nätverk Plus ger dig tillfälle till reflektion och kompetensutveckling över en längre period. Tillsammans med andra erfarna kommunikatörer får du tillfälle att diskutera och reflektera över din roll nu och i framtiden. Nätverken är uppskattade bland deltagarna tack vare balansen mellan inspiration från gästtalare och erfarenhetsutbytet inom gruppen. 

Till skillnad från en kurs kräver nätverksformatet förkunskap och ett större engagemang av dig som deltagare. För att kunna delta i våra nätverk måste du vara medlem i Sveriges Kommunikatörer och inte vara alltför junior i din position. Du ska även ha en vilja att aktivt dela med dig av din kunskap samt ha ambitionen att delta vid varje tillfälle. Mellan gångerna förekommer ibland övningar och reflektionsuppgifter.

 

Foto på Kenneth Wall"Ett nätverk tillför många andra dimensioner än en vanlig kurs. I nätverket får du till exempel möjlighet att ifrågasätta och förklara samtidigt som frågeställningar eller problem kan belysas från olika perspektiv. Men det bästa är nog trots allt de nya människor jag lärt känna." – Kenneth Wall, kommunikationschef på Söderntörns högskola 

 

Begränsat antal deltagare

Våra Nätverk Plus har alltid ett begränsat antal deltagare för att du ska få ut så mycket som möjligt. Ibland är nätverken för en viss befattning, exempelvis internkommunikationansvariga. Andra gånger är de ämnesstyrda, som nätverket om förändringskommunikation.

 

Erfarna nätverksledare

Sveriges Kommunikatörer strävar efter att blanda olika branscher för mer spännande diskussioner. Vår målsättning är att inte ta in deltagare som arbetar på direkt konkurrerande företag eller organisationer. Under nätverkets gång skapas en särskild projektplats, ett forum på vår webb för just din grupp där du kan dela dokumnet och där all information finns om träffarna. Våra nätverksledare är noga utvalda och mycket erfarna inom sitt område.

Du hittar alla våra Nätverk Plus i kalendern

"Ett nätverk tillför många andra dimensioner än en vanlig kurs. I nätverket får en t ex möjlighet att ifrågasätta och förklara samtidigt som frågeställningar eller problem kan belysas från olika perspektiv. Men det bästa är nog trots allt de nya människor jag lärt känna."


 

loader
Laddar