Distanskurs: Strategisk intern kommunikation

Har du ansvar för att utveckla och optimera potentialen i den interna kommunikationen? Den här kursen ger dig kraft att ta vara på potentialen i den interna kommunikationen och skapa förutsättningar för hela verksamheten att kommunicera bättre.

Introduktion och beskrivning

Vad är intern kommunikation och varför är den viktig för organisationen? Många missar den stora potentialen i den interna kommunikationen genom att tro att den mest handlar om att ha ett intranät eller ett stort flöde av goda nyheter.

Ett mer medvetet, genomtänkt och strategiskt sätt att se på och arbeta med intern kommunikation kan bidra till att din organisation hittar vägar att ta sig an sina allra största utmaningar, oavsett om det handlar om att bli mer konkurrenskraftig eller att leva upp till sina varumärkeslöften.

Syftet med intern kommunikation är att få verksamheten att utvecklas i den riktning som krävs för att nå målen, men ansvaret för att den interna kommunikationen fungerar vilar inte endast på kommunikationsfunktionen och kommunikatören. Alla i verksamheten har ett kommunikationsansvar.

 

”Jag fick praktiska tips, verktyg, som jag kan använda i mitt arbete och bra Läs-tips, tänk-tips. Även idéer från andra deltagare som kom fram i de mindre grupperna. Tack för att ni kopplar forskning direkt till praktisk utövning med en sån här kurs”.

-  Christine Nilsson, Boliden


Gamla föreställningar, myter och modeller om intern kommunikation utmanas och som deltagare får du inspiration att hantera och möta de utmaningar organisationer har idag. Du får också konkreta exempel på hur andra organisationer arbetar med strategisk intern kommunikation. 

 

Du kommer att lära dig

 • Varför och hur strategisk intern kommunikation bidrar till att organisationen blir framgångsrik och stärker varumärket.
 • Att använda intern kommunikation för att bidra till fler innovationer, förändring, utveckling, engagemang och till att strategier genomförs.
 • Vilken roll chefer och den högsta ledningen spelar i den interna kommunikationen – kommunikativt ledarskap.
 • Att medarbetarnas roll i den interna kommunikationen är den allra viktigaste – eftersom det är de som ska leva upp till kundernas och medborgarnas förväntningar i vardagen. Vi går igenom hur man kan utveckla medarbetarnas kommunikation på olika sätt.
 • Vad strategiskt lyssnande innebär och vilken roll det spelar för ett bättre kommunikationsklimat och för att verksamheten ska bli mer innovativ och kunna leverera högre kvalitet.
 • Hur man kan sätta relevanta mål för intern kommunikation – och mäta effekterna.
 • Vad modern kommunikationsforskning säger om intern kommunikation och kommunikativt ledarskap.
 • Hur du kan ta utveckla en handlingsplan för att utveckla strategisk intern kommunikation i din egen organisation.

 

Kursledare

Susanne Dahlman, kommunikationskonsult och VD med mångårig erfarenhet av strategisk och intern kommunikation, förändringsarbeten och utveckling av kommunikativt ledarskap. Susanne utbildar och föreläser för chefer, ledningsgrupper och kommunikatörer, genomför undersökningar och analyser av kommunikation – och driver nätverk för kommunikationschefer.


Mats Heide, som gästföreläser på kursen, är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Mats är en av Sveriges mest kända profiler inom strategisk kommunikation och var projektledare för det stora forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer” (2014 – 2018). Mats har skrivit många böcker om strategisk och intern kommunikation och driver just nu forskningsprojektet ”Kommunikativa offentliga organisationer”.

Susanne och Mats har tillsammans skrivit boken ”Strategisk intern kommunikation – led organisationer med kommunikation”, utgiven av Liber 2019.

 

Så fungerar distanskursen

 • Kursen genomförs online vid ett visst tillfälle, precis som en fysisk kurs.
  Med moderna och interaktiva verktyg kan man ställa frågor och diskutera i grupp.
 • Kursledaren eller gästföreläsaren finns med under hela den utsatta kurstiden.
 • Du behöver ha en bra uppkoppling med din dator och du deltar via ett digitalt verktyg med ljud, bild och webkamera. Länk för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan kursstart.
 • Pauser och eget arbete ingår i den angivna tiden av kurstillfället.
 • Underlag till handlingsplan kommer att skickas ut i förväg.


För vem passar kursen?

Kursen vänder sig i första hand till personer som har flera års erfarenhet av arbete med och ansvar eller stort intresse för intern kommunikation. Kommunikationschefer, kommunikatörer, HR-specialister, eller t ex verksamhetsutvecklare som har i uppdrag att ta vara på det strategiska värdet av intern kommunikation. 

 

Vad behöver du?

Ett stort intresse för intern kommunikation och en bra uppkoppling med din dator, du deltar via ett digitalt verktyg med ljud, bild och webkamera. 

 

Skräddarsy din utbildning till hela teamet

Du vet väl att vi kan hålla den här utbildningen hos er och kompetensutveckla hela teamet på en gång? Kursen anpassas då efter era unika behov och förutsättningar. Vi gör även helt skräddarsydda utbildningar på uppdrag av våra kunder. Kontakta gärna Nilla Peterson så berättar vi mer, eller läs mer här.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Kursinnehåll

Strategi i praktiken

 • Vad är strategisk intern kommunikation i praktiken – och hur gör man?
 • Hur utvecklas ett öppet kommunikationsklimat och en kultur där medarbetare vill vara ambassadörer för verksamheten?

Förväntningar och ledningens roll

 • Ledningens roll i den interna kommunikationen kan (nästan) inte överskattas.
 • Strategiskt lyssnande, en nödvändighet för innovation och högre kvalitet.

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till EvaHanna Wittrin, utbildningschef. Tfn: +46 722 871 871 Mejladress: evahanna.wittrin@svkom.se

EvaHanna Wittrin

EvaHanna Wittrin

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till EvaHanna Wittrin, utbildningschef. Tfn: +46 722 871 871 Mejladress: evahanna.wittrin@svkom.se

loader
Laddar