Två kvinnor med vita blusar pekar på en datorskärm

Distanskurs: Kommunicera effektivt om finansiella frågor

Den här distanskursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att kommunicera ekonomiska frågor.

Introduktion och beskrivning

I en finansiell miljö behöver du som kommunikatör behärska det ekonomiska språket och även förstå ämnesinnehållet. Det krävs för att du ska lyckas formulera en korrekt och framgångsrik kommunikation och argumentation, liksom för att vara en konstruktiv samtalspartner. För att lyckas med uppdraget behöver du som kommunikatör behärska det ekonomiska språket och förstå innehållet. Läs mer om vikten av det finansiella språket här.

 

"Mycket imponerad av kombinationen av kompetens, ödmjukhet och humor. Och den pedagogiska förmågan, en fröjd att delta i Magnus resonemang, tankegångar och diskussioner. Exempel från verkligheten och insikter i hur den ekonomiska världen fungerar, tänker och agerar. En mycket rolig, inspirerande och lärorik upplevelse.”

- Peter Sundbom, Trafikverket

 

Du kommer att lära dig

Den här webbinarieserien på femton timmar ger dig insikt i de ekonomiska underlagen, såsom månadsrapporter, prognoser, budgetar och nyckeltal som kan påverka både investeringsbeslut och nedskrivningar och avser kommunikation gentemot såväl leverantörer som aktiemarknad. Vi lyfter även fram aktuella exempel från deltagarnas egna verksamheter.

 

Kursledaren

Magnus Bild har varit adjungerad professor i finansiell kommunikation på Stockholm School of Econimcs och driver sedan 15 år ett företag med utbildningar i ämnet.

 

För vem är kursen

Den här kursen vänder sig till dig som vill bli bättre på att kommunicera ekonomiska frågor. Du lär dig de mest användbara ekonomiska begreppen, nyckeltalen och modellerna.

 

Tider och format

Kursen består av sammanlagt sex kurstillfällen på distans, direktsända och interaktiva och mellan varje kursdel kan du förankra dina nyvunna kunskaper i din egen verksamhet. Denna kurs är det enda ekonomikurs i Sverige som är skräddarsytt för kommunikatörens behov.  

 

 • 29 apr, 9-11.30
 • 11 maj, 9-11.30
 • 19 maj, 9-11.30
 • 26 maj, 13.00-15.30
 • 31 maj, 9-11.30
 • 3 jun, 9-11.30

 

Så fungerar distanskursen

 • Kursen genomförs online vid ett visst tillfälle, precis som en fysisk kurs.
 • Tidsåtgången är angiven ovan i texten
 • Kursledaren finns med under hela den utsatta kurstiden.
 • Du behöver ha en bra uppkoppling med din dator och du deltar via ett digitalt verktyg med ljud, bild och webkamera. Länk för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan kursstart.
 • Pauser och eget arbete ingår i den angivna tiden av kurstillfället.
VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

Kursinnehåll

Den ekonomiska terminologin

Vi tar avstamp i privatekonomin, en utmärkt relief för att kommunicera ekonomiska frågor med medarbetare. Vi kommer bland annat diskutera hur stora buffertar hushållet behöver, vad som blir viktigt om inkomsten faller och hur man kan tänka kring sparande.

De ekonomiska rapporterna

Vi lär oss innehållet i de tre redovisningsrapporterna kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning. Vi gör det utifrån aktuella händelser i näringslivet och vi använder en enkel men kraftfull grafisk modell för att fånga de ekonomiska konsekvenserna av en viss händelse.

Finansiella nyckeltal

Vi lär oss innebörden i begrepp som EBITDA%, ROCE, soliditet, med flera. Vårt fokus kommer att ligga på de nyckeltal som används i kursdeltagarnas verksamheter och vi kommer att träna på hur nyckeltalen kan presenteras på ett enkelt och träffsäkert sätt.

Investeringar och projekt

Vi lär oss utvärdera det företagande handlar om; att satsa idag med förhoppningen att kunna skörda i framtiden. Vi bekantar oss med vanliga utvärderingsmetoder, exv. återbetalningstid, nuvärde och internränta. Vi presenterar ett enkelt men kraftfullt verktyg för att kommunicera kring satsning och skörd.

Finansiell kommunikation

Vi tar del av några företags framgångsrika finansiella kommunikation. Det kan handla om att använda LEGO™, konvertera finansiella storheter till tid, hitta alternativa referenspunkter med mera.

Erfarenhetsutbyte

Vi modererar ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, där de delar reflektioner om egna tillämpningar av de begrepp, verktyg och modeller som kursen omfattat.

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Undrar du om utbildningen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tfn: +46 70 555 75 50 Mejladress: nilla.peterson@svkom.se

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Undrar du om utbildningen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tfn: +46 70 555 75 50 Mejladress: nilla.peterson@svkom.se

loader
Laddar