Att upphandla kommunikationstjänster

Lär dig konsten att göra en lyckad upphandling. Halvdagskursen ger dig bättre grepp om lagstiftningen och användbara tips.

Introduktion och beskrivning

Inköparrollen är komplex och lagen om offentlig upphandling, LOU, kan lätt upplevas som krånglig och svårtolkad. Hur ska du bedöma inkommande anbud? Vilka regler gäller? Vad är bra att tänka på innan du går in i ett upphandlingsarbete?

Med goda kunskaper om lagstiftningen som underlag ökar du dina chanser till en effektiv upphandling.

I den här halvdagskursen säkrar du kunskaper om lagen, liksom tips på praktiska tillvägagångssätt för att upphandla kommunikationstjänster. Kursens fokus ligger på strategiska överväganden och utvärdering av kommunikationstjänster i enlighet med LOU.

Du kommer att lära dig

  • Grundläggande förståelse för upphandlingsregelverket.
  • Hur du kan utvärdera mjuka värden inom ramen för upphandlingslagstiftningen.
  • Hur du kan utforma din upphandling med fokus på kvalitet.

 

Kursledare

Amar Al-Djaber är upphandlingskonsult med mer än 10 års erfarenhet av offentlig upphandling.

 

För vem passar kursen?

Kursen är användbar oavsett om du arbetar strategiskt, operativt eller stödjande vid genomförande av upphandlingar inom kommunikationsområdet.

 

Vad behöver du?

Inga förkunskaper krävs i lagen om offentlig upphandling, LOU.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Kursinnehåll

Lag och strategi

• Grundprinciperna i upphandlingslagstiftningen.
• Strategiska utgångspunkter för upphandling av kommunikationstjänster.

Avtal och konsulttjänster

• Hur befintlig leverantör kan involveras i upphandlingen.
• Tjänsteavtal eller ramavtal – så ska du paketera ditt behov av konsulttjänster.

Utvärdering  och avslutning

  • Hur utvärderingskriterier kan möjliggöra utvärdering av kreativitet och mjuka värden.
  • Diskussion och frågestund.
loader
Laddar