Rätt fokus i styrelsearbetet - certifieringsutbildning

Förstå hur du kan bedriva ett gott styrelsearbete med fokus på och med hjälp av kommunikation.

Introduktion och beskrivning

I samarbete med Styrelseakademin erbjuder vi Rätt fokus i styrelsearbetet. Här får du grunderna och verktygen så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags eller organisations lönsamhet och prestation på lång sikt.

Utbildningen kommer att lyfta de faktorerna som ska ange riktningen för bolag och som kommer från ägarna såsom affärsidé, vision, mission, värdegrund och strategi och behöver kunna kommuniceras på ett tydligt sätt. Hur görs detta och när deltar styrelsen i kommunikationen? Utbildningen belyser också vilket ansvar styrelsen har för kommunikation i och från bolaget.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, StyrelseAkademien normgivande kod inom styrelsearbete.


Du kommer att lära dig och förstå

  • grunderna och verktygen för styrelsearbete, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet ochprestation på lång sikt
  • de roller och det egna ansvaret för bolagets bästa
  • styrelsens roll (skyldigheter & möjligheter) och styrelsens bidrag till ett bättre och professionellare arbete på kort och lång sikt
  • efter avslutad utbildning erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot. Utbildningen ger dig en unik kvalitetsstämpel.

 

Kursledare

Agneta Franksson är ackrediterad lärare med goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning och egen erfarenhet av styrelsearbete. Agneta har 20 års erfarenhet i roller som affärs-och produktutvecklare. Hon har arbetat som VD, försäljningsdirektör, konsult, teknisk supportchef samt forsknings-och utvecklingsingenjör. De branscher som hon varit yrkesverksam inom har bland annat varit Life Science, Medicinsk teknik, Vård och Omsorgstjänster samt även inom Telecom, Energi och IT. Hon har mångårig erfarenhet av strategisk och intern kommunikation, förändringsarbeten och utveckling av kommunikativt ledarskap.


För vem passar kursen?

  • För dig som vill uppdatera dina kunskaper eller lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete vilar på
  • För dig som har påbörjat ditt styrelsearbete och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att bli effektivare
  • För dig som äger ett företag eller arbetar som VD och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar
  • För dig som vill föra in kommunikationens värde in i styrelsearbetet


Vad behöver du?

Utbildningen förutsätter att du har några års erfarenhet som chef inom kommunikation, har ett holistiskt synsätt och är med och driver utvecklingen i din organisation. Viktigast är att du är intresserad av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet.

 

Kursinnehåll

Rätt styrning

Bolagsstyrning

Ägarnas roll

Styrande dokument

Rätt kommunikation vid styrning

Rätt bemanning

Valberedningen

Styrelsen

Rätt kommunikation vid bemanning

Rätt inriktning

Strategi för bolaget

Kontroll av bolagets skötsel

Samordning med bolagets VD

Information till intressenter

Rätt arbetssätt

Styrelsens arbetsformer

Styrelsens ansvar

Utvärdering av styrelsen

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar