strategisk intern chef 770x360

Strategisk intern kommunikation för chefer

En strategisk intern kommunikation bidrar starkt till att lyfta såväl hela organisationen som enskilda medarbetare. På den här kursen får du de viktiga redskapen för att lyckas.

Introduktion och beskrivning

Väl fungerande intern kommunikation skapar framgångsrika organisationer. Intern kommunikation är en del av ledningen och styrningen mot organisationens mål och därför ett strategiskt viktigt område.

Många kommunikationschefer förväntas lägga mest tid och resurser på den externa kommunikationen, som media och kriser. Det är en viktig anledning till att den interna kommunikationens potential inte realiseras fullt ut. Under senare år har forskningen gett mycket ny kunskap om värdet av intern kommunikation. Den här utbildningen är en möjlighet för kommunikationschefer att uppdatera och utveckla sina kunskaper om strategisk intern kommunikation.

 

Du kommer att lära dig

 • Hur den interna kommunikationen kan användas för att ta sig an de stora utmaningar som de flesta organisationer står inför.
 • Vilken kommunikativ roll ledningen har.
 • Hur du utvecklar ett tillitsbaserat kommunikationsklimat.

Kursledare

Susanne Dahlman, kommunikationsrådgivare med mångårig erfarenhet av strategisk och intern kommunikation, förändringsarbeten och utveckling av kommunikativt ledarskap.

Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet, och en av Sveriges mest kända profiler inom strategisk kommunikation.

 

För vem passar kursen?

Erfarna kommunikationschefer och -direktörer som vill uppdatera och utveckla sina kunskaper om strategisk intern kommunikation.

 

Vad behöver du?

Inga särskilda förkunskaper om intern kommunikation behövs. Förbered dig genom att fundera över hur du tycker att den interna kommunikationen fungerar i din organisation idag, och vilka utmaningar du vill ta tag i.

 

Skräddarsy din utbildning till hela teamet

Du vet väl att vi kan hålla den här utbildningen hos er och kompetensutveckla hela teamet på en gång? Kursen anpassas då efter era unika behov och förutsättningar. Vi gör även helt skräddarsydda utbildningar på uppdrag av våra kunder. Kontakta gärna Nilla Peterson så berättar vi mer, eller läs mer här.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Kursinnehåll

Uppdatering – så säger forskningen

 • En ny syn på värdet av intern kommunikation. Vad säger forskningen?
 • Kommunikativt ledarskap.
 • Ledningens roll i att utveckla ett öppet, tillitsbaserat kommunikationsklimat och en kultur där medarbetare vill stanna kvar – och dessutom vill vara ambassadörer för verksamheten?

Praktisk tillämpning

 • Implementera strategi och förändring.
 • Strategiskt lyssnande.
 • Kommunikationschefens roll vid ledningsbordet.

Uppföljning som verktyg framåt 

 • Digitala medier i den interna kommunikationen och intranätets uppgång och fall.
 • Prioritera och mät det som spelar mest roll i den interna kommunikationen.

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till EvaHanna Wittrin, utbildningsansvarig. Tfn: +46 722 871 871 Mejladress: evahanna.wittrin@svkom.se

EvaHanna Wittrin

EvaHanna Wittrin

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till EvaHanna Wittrin, utbildningsansvarig. Tfn: +46 722 871 871 Mejladress: evahanna.wittrin@svkom.se

loader
Laddar