strategisk intern kommunikation 770x360

Strategisk intern kommunikation

Är du kommunikationschef eller kommunikatör som har ansvar för att optimera potentialen i den interna kommunikationen? Missa i så fall inte den här kursen.

Introduktion och beskrivning

Bra intern kommunikation ger väldigt många fördelar, men reduceras ofta till ett intranät eller till ren nyhetsförmedling. Med bra intern kommunikation kan organisationen utveckla ett öppet kommunikationsklimat och en kultur som bidrar till att medarbetare kan ta steget och fullt ut bli ”medskapare” till verksamhetens utveckling och framgång. Bra, strategisk intern kommunikation gör att medarbetare väljer att stanna kvar längre och blir ambassadörer som underlättar rekrytering av nya krafter. Bra intern kommunikation är helt enkelt grunden för att bygga starka varumärken.

Den här utbildningen är en ny variant av Strategisk intern kommunikation med nytt fokus och innehåll.

Du kommer att lära dig

  • Hur strategisk intern kommunikation kan inspirera medarbetare att nå gemensamma mål.
  • Att utveckla ett kommunikationsklimat och en kultur där medarbetare vill vara ambassadörer för verksamheten.
  • Vilken roll den interna kommunikationen spelar när ett varumärke ska byggas.

Kursledare

Susanne Dahlman, kommunikationsrådgivare med mångårig erfarenhet av strategisk och intern kommunikation, förändringsarbeten och utveckling av kommunikativt ledarskap.
Gästföreläsare på kursen är Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet, och en av Sveriges mest kända profiler inom strategisk kommunikation.


För vem passar kursen?

Kommunikatörer som har i uppdrag att optimera potentialen i den interna kommunikationen, och som vill diskutera och utmanas i nuvarande prioriteringar och arbetssätt.

Vad behöver du?

Utbildningen förutsätter att du har ett antal års erfarenhet av rollen som kommunikatör, och antingen arbetar med intern kommunikation idag, eller har ett stort intresse för ämnet.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Kursinnehåll

Strategi i praktiken

  • Vad är strategisk intern kommunikation i praktiken – och hur gör man?
  • Hur utvecklas ett öppet kommunikationsklimat och en kultur där medarbetare vill vara ambassadörer för verksamheten?

Förväntningar och ledningens roll

  • Interna sociala medier. Vilka förväntningar kan man ha och hur går man från ”likes” till social interaktion som skapar riktigt värde?
  • Ledningens roll i den interna kommunikationen kan (nästan) inte överskattas.
  • Strategiskt lyssnande, en nödvändighet för innovation och högre kvalitet.
loader
Laddar