Bild på människor

Uthållig kriskommunikation – praktiska och teoretiska moment

Var förberedd när krisen kommer.

 

 

Introduktion och beskrivning

Man kan vara helt säker på att krisen kommer, men man vet aldrig i vilken skepnad eller hur länge eller på vilket sätt den kommer att påverka organisationen. En kris kan betyda liv eller död och är en belastning som i sig kan skapa kriser i krisen. Denna utbildning och workshop i praktisk kriskommunikation har tagits fram av kriskommunikatörer från kommuner, länsstyrelse, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Criscom och näringsliv och baseras på verkliga erfarenheter och lärdomar. Workshoppen syftar till att skapa förutsättningar för uthållighet genom att tillhandahålla kunskaper och verktyg som kommer att underlätta arbetet.

 

Du kommer att lära dig

 • Hur man arbetar uthålligt i en stressig och oviss situation.
 • Hur man bemöter människor i kris.
 • Samarbete, stab och ledarskap.
 • Arbetsfördelning, ansvar och roller.
 • Planering av utrustning.


Kursledare

Charlotte Wibäck är kriskommunikatör med över 20 års erfarenhet. Hon har arbetat med kommunikation i några av de mest krisdrabbade miljöerna i världen i samband med naturkatastrofer, krig och utbrott, bland annat på uppdrag av FN. 

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till alla på kommunikationsavdelningen eftersom alla drabbas av krisen och en uthållig krishantering kräver samarbete och förståelse.

 

Vad behöver du?

Inga särskilda förkunskaper eller förberedelser krävs.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Kursinnehåll

Vad är en kris och hur lång är den?

 • Från Tsunami till skogsbrand – exempel ur verkligheten.
 • Vad kostar en kris? Teori och statistik.
 • Krishantering och krisorganisationen.
 • Kriskommunikationens roll i krishanteringsplanen.
 • Samverkan – varför det?

Krismedvetenhet 

 • Uthållighet – varför är det viktigt?
 • Arbetsmiljö och stress.
 • Roller och arbetsfördelning.
 • Planera – back to basics!
 • Resurser – var finns de?
 • Press och media – före, under och efter krisen.
 • Mallar och checklistor.

Krisen är här!

 • Öva scenarier.
 • Krisprognos och situationsrapport och kriskommunikationsplan.
 • Kris i krisen – vad gör vi nu?
 • Dokumentera.
 • Överlämning.
loader
Laddar