Intern kommunikation Stockholm

Våra nätverk ger dig ytterligare tillfälle till reflektion och kompetensutveckling. De inspirerande gästtalarna i kombination med erfarenhetsutbytet inom gruppen har länge varit mycket uppskattat bland våra medlemmar.

På våra arbetsplatser har förändringar och utmaningar blivit relativt konstanta i takt med ökad digitalisering, innovationstakt, krav på effektiviseringar och resultat. Det påverkar förstås även vilken roll och betydelse den interna kommunikationen har och vilken nytta vi kan bidra med. Vi får tillgång till nya kanaler, ska formulera berättelser och budskap som når ut och fram.

Vi ser att fler arbetar förbi pensionsåldern, har annan kulturell bakgrund, är tekniskt kunniga ”millennials” som ska samsas med de som varit med länge på arbetsmarknaden. Vi ser även att arbetsplatserna blir mer mobila, agila och aktivitetsbaserade och skillnaden mellan olika individers behov och kommunikationsstilar blir alltmer påtagliga.

Vi behöver anpassa oss och vårt uppdrag för att ta vara på detta och inte minst hitta strategier för att för att ligga i framkant och vara med och driva förflyttningen. Allt det här behöver vi prata mer om, eller hur?

 

Syfte med våra Nätverk Plus

Sveriges Kommunikatörers nätverk är ett unikt koncept där kompetensökning, personlig utveckling, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning flätas samman. På nätverksträffarna varvas inspirerande föredrag med erfarenhetsutbyte inom gruppen. Genom att diskutera projekt, idéer och problemställningar med nätverkskollegor kan du undgå misstag som andra redan gjort och på så sätt bli ännu bättre i din yrkesroll. Du får dessutom möjlighet att bygga långsiktiga relationer som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter nätverkets slut.

 

Diskussionspunkter

Några teman finns redan på önskelistan från deltagare som varit med under året, men vi kommer att inventera behoven och sätta agendan tillsammans när vi startar upp.

  • Digitalisering av interna kanaler och vart är intranätet på väg
  • Att kommunicera med film och andra sätt att nå beteendeförändringar
  • Medarbetarna som viktigaste interna kommunikationskanal
  • Ledningens och chefers kommunikativa ansvar (kommunikativt ledarskap)
  • Kommunikationens betydelse vid förändringar

 

För vem?

Du som är ansvarig för verksamhetens interna kommunikation eller motsvarande, någonstans i mitten av din karriär. Du vill bli en bättre nätverkare och gillar att utveckla dig och dina förmågor tillsammans med andra. Troligtvis arbetar du nära er HR-funktion och/eller med ledarutveckling. Vi eftersträvar blandade grupper vad gäller kön och bransch.

 

Datum

Vi ses på fredagar och inleder med frukost 08.30, därefter 09:00-12:00. Observera att ändringar i tid och plats kan förekomma. Du anmäler dig och betalar för samtliga träffar och antalet platser är begränsat.

30 augusti, 11 oktober, 22 november, 10 januari, 6 mars, 24 april


Frågor om nätverket?

Kontakta gärna Nilla Peterson, Sveriges Kommunikatörer för frågor om innehållet i nätverket.


Nätverksledare

Sofie Reutercrona är utbildad beteendevetare och marknadsekonom och har tidigare arbetat som ansvarig för intern kommunikation bland annat inom hotell, bank- och försäkring. Sofie driver idag konsultföretaget Inse Kommunikation med specialisering att bidra till en mer effektiv och hållbar kommunikation internt.

 

”Jag har stor nytta av att ingå i nätverket för internkommunikationsansvariga. Vi bestämmer tema för träffarna tillsammans och diskuterar sedan det aktuella temat, ibland med inspiration från en extern föreläsare, men främst utifrån våra egna tankar och erfarenheter. Mellan träffarna finns det alltid möjlighet att kontakta någon eller några i nätverket om man har någon särskild fråga som man går och funderar på. Tröskeln blir låg när man redan känner varandra”.

Åsa Wallin, kommunikationsstrateg på Danderyds Sjukhus

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar