Kartlägg kompetensen i ditt team

Kompetensen har blivit en organisations viktigaste valuta. Vilken kompetens som är avgörande för att en organisation ska överleva förändras nu snabbare än någonsin. Det kan var en nog utmanande uppgift att förstå vilka kunskaper och färdigheter som kommer att behövas framöver. Till det ska varje arbetsgrupp dessutom se hur de står sig i denna utveckling. Chefen har en utmanande uppgift i att försöka bedöma såväl behov som insatser.Vilka kompetenser är starka i ert team? Vilka kompetenser saknar ni helt? Vad behöver ni utvecklas inom? Vad behöver ni ta in utifrån? Analysera hela teamets kompetensbehov Genom att diagnostisera er nuvarande kompetens får ni en helhetsbild som gör det både lättare och effektivare att prioritera insatser, såväl utbildningar som rekryteringar.Detta presenteras i en rapport som visar: Faktisk och önskad nivå inom 28 olika kompetenser samt gapen däremellan. Möjligheten att analysera, jämföra och förstå uppfattningar hos ledare och medarbetare. En gedigen förståelse för vad teamet faktiskt brinner för och vad dom vill utvecklas inom. Förståelse för aktuella behov för att prioritera insatser som heltäckande kunskapslyft, riktade utvecklingsinsatser eller önskade profiler vid nyrekrytering. Hur går det till? Vi kommer att ställa ett antal frågor om var och ens uppfattning om teamets nuvarande och önskade kompetensnivå. Mot slutet får ni även möjlighet att enskilt uttrycka egna önskningar om utvecklingsområden.Undersökningen tar ca 15 minuter att genomföra.Pris: 4 500 kr ex. moms. Kompetensområden Ni kommer att svara på frågar angående teamets kunskap och förmåga inom fem övergripande områden (med totalt 28 kompetenser) som är kritiska för dagens och framtidens kommunikatör. Mål, mätning och analys Påverkan och relationer Ledarskap och arbetsprocesser Intern kommunikation och hållbarhet Digitala Medier  ”Kartläggningen har gett oss en tydlig enad bild av vad vi behöver bli bättre på och vad vi behöver jobba mer med. Resultatet ger oss en god grund att utgå från inför verksamhetsutveckling, kompetenshöjande insatser, utveckling av arbetssätt och vid rekrytering. Stort tack till Sveriges Kommunikatörer för verktyget!” – Linda Wilin, Chef för kommunikationsstaben, Region Sörmland

Kompetensen har blivit en organisations viktigaste valuta. Vilken kompetens som är avgörande för att en organisation ska överleva förändras nu snabbare än någonsin. Det kan var en nog utmanande uppgift att förstå vilka kunskaper och färdigheter som kommer att behövas framöver. Till det ska varje arbetsgrupp dessutom se hur de står sig i denna utveckling. Chefen har en utmanande uppgift i att försöka bedöma såväl behov som insatser.

Vilka kompetenser är starka i ert team? Vilka kompetenser saknar ni helt? Vad behöver ni utvecklas inom? Vad behöver ni ta in utifrån?

Analysera hela teamets kompetensbehov

Genom att diagnostisera er nuvarande kompetens får ni en helhetsbild som gör det både lättare och effektivare att prioritera insatser, såväl utbildningar som rekryteringar.

Detta presenteras i en rapport som visar:

  • Faktisk och önskad nivå inom 28 olika kompetenser samt gapen däremellan.
  • Möjligheten att analysera, jämföra och förstå uppfattningar hos ledare och medarbetare.
  • En gedigen förståelse för vad teamet faktiskt brinner för och vad dom vill utvecklas inom.
  • Förståelse för aktuella behov för att prioritera insatser som heltäckande kunskapslyft, riktade utvecklingsinsatser eller önskade profiler vid nyrekrytering.

Hur går det till?

Vi kommer att ställa ett antal frågor om var och ens uppfattning om teamets nuvarande och önskade kompetensnivå. Mot slutet får ni även möjlighet att enskilt uttrycka egna önskningar om utvecklingsområden.

Undersökningen tar ca 15 minuter att genomföra.
Pris: 4 500 kr ex. moms.

Kompetensområden

Ni kommer att svara på frågar angående teamets kunskap och förmåga inom fem övergripande områden (med totalt 28 kompetenser) som är kritiska för dagens och framtidens kommunikatör.

  • Mål, mätning och analys
  • Påverkan och relationer
  • Ledarskap och arbetsprocesser
  • Intern kommunikation och hållbarhet
  • Digitala Medier 

”Kartläggningen har gett oss en tydlig enad bild av vad vi behöver bli bättre på och vad vi behöver jobba mer med. Resultatet ger oss en god grund att utgå från inför verksamhetsutveckling, kompetenshöjande insatser, utveckling av arbetssätt och vid rekrytering. Stort tack till Sveriges Kommunikatörer för verktyget!”

– Linda Wilin, Chef för kommunikationsstaben, Region Sörmland

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar