Nätverk för seniora kommunikationschefer

Ett nätverk för seniora, nyfikna och engagerade kommunikationschefer som vill utbyta erfarenheter om kommunikationsfunktionens framtida roll.

I en omvärld i ständig förändring uppstår nya spelplaner för vårt kommunikationsarbete och vi letar efter nya sätt att nå fram med våra budskap. Samtidigt växer det fram nya förväntningar och krav på hur kommunikationsavdelningen ska bidra till kärnverksamheten, och stötta och samarbeta med andra funktioner i den egna verksamheten.

• Här bygger du ett starkt nätverk av nya kollegor i branschen
• Tillsammans har deltagarna många års erfarenhet av kommunikationsarbete, något som kommer alla till del
• Du såväl ger som tar emot ny energi och får nya infallsvinklar från kunniga kollegor
• Andras case blir goda referenser för egen utveckling i organisationen

 

"Jag tänker att ständig vidareutbildning och inspiration är nycklar till att lyckas som kommunikationschef. I nätverket får du båda delarna. Som nätverksledare bjuder jag på mina erfarenheter och kunskaper och verkar för att ni som deltagare i förtroendefull diskussion delar med er av era erfarenheter. Vårt nätverkande blir också ett avstamp till att utforska vart yrket är på väg och formulera vad som behövs för att kommunikatörer även i fortsättningen ska vara en oumbärlig resurs i företag, organisationer och samhället." Andris Zvejnieks.

Nätverksledaren är en facilitator som driver gruppen framåt. Några träffar har ett aktuellt, förutbestämt ämnesområde med eller utan gästföreläsare som inspirerar oss till fortsatta diskussioner. Vid varje tillfälle får någon av deltagarna ta upp ett dilemma eller en utmaning som gruppen diskuterar.

 

Diskussionspunkter

Deltagarna kommer att få vara med och bidra till att formera innehållet i nätverket, men här några exempel på ämnen vi gärna utforskar tillsammans i detta nätverk:

• Kommunikationsorganisationens funktion och organisering
• Kommunikatörens strategiska roll
• Framtida utmaningar och dilemman
• Trender och spaningar inom kommunikation

 

Pris

15 000 SEK exkl. moms för samtliga sex träffar med middag.

 

Datum för nätverksträffar

  • 24 oktober
  • 7 november
  • 30 jan 2020
  • 12 mars 2020
  • 16 april 2020
  • 7 maj 2020 

Vi börjar kl 16 och avslutar ca 20.

Ansökan

Du ansöker genom knappen "Anmäl dig" ovan till höger, eller genom att mejla till nilla.peterson@svkom.se . Du är också välkommen att kontakta oss för mer information på telefonnummer 070-555 75 50.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar