Strategisk kommunikation Malmö Hösten 2019

Våra nätverk ger dig ytterligare tillfälle till reflektion och kompetensutveckling. De inspirerande gästtalarna i kombination med erfarenhetsutbytet inom gruppen har länge varit mycket uppskattat bland våra medlemmar.

Syftet med nätverket är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande med fokus på det unika uppdrag du som arbetar med strategisk kommunikation har. Vi lägger särskild tonvikt vid hur vi som kommunikatörer kan omsätta senaste rönen kring vad som driver framgång, utveckling och samverkan människor emellan. Tillsammans med andra erfarna kommunikatörer får du tillfälle att diskutera och reflektera över din roll nu och i framtiden. På nätverksträffarna varvas inspirerande föredrag från gästtalare med erfarenhetsutbyte inom gruppen.

Vi kommer tillsammans att fördjupa oss i aktuella ämnen som påverkar vardagen för dig som arbetar med strategisk kommunikation. Nätverket är litet och personligt med max 15 personer i gruppen. Målet är att du ska bli inspirerad, få vidgade insikter och nya kontakter. Du kan även dra nytta av den samlade kunskap som finns i gruppen när du har konkreta utmaningar att lösa och behöver få nya vinklingar, tips och råd inom de ämnesområden ni väljer att fördjupa er i. Vid första tillfället kommer vi att identifiera intressanta ämnesområden och frågeställningar. Emellanåt bjuder vi in gäster som kan ge oss ytterligare inspel till våra diskussioner och erfarenhetsutbyte. Totalt ses vi sex gånger.

Sveriges Kommunikatörers nätverk är ett unikt koncept där kompetensökning, personlig utveckling, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning flätas samman. På nätverksträffarna varvas inspirerande föredrag med erfarenhetsutbyte inom gruppen. Genom att diskutera projekt, idéer och problemställningar med nätverkskollegor kan du undgå misstag som andra redan gjort och på så sätt bli ännu bättre i din yrkesroll. Du får dessutom möjlighet att bygga långsiktiga relationer som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter nätverkets slut.

 

Diskussionspunkter

 • Kommunikatörsrollen i förändring - Vad är värdet av kommunikativa organisationer? Vilka förväntningar finns det?
 • Vad är vårt specifika bidrag och kärnkompetens? Hur ser utvecklingen ut framöver?
 • Digitaliseringen - Vilka nya möjligheter öppnar sig för kommunikatören? Vad behöver du kommunikationsstrateg ha koll på?
 • Det konsultativa förhållningssättet - Hur bidrar du konkret och på bästa sätt till att utveckla kommunikationskunnandet i din organisation? Vilka är erfarenheterna av att arbeta med rådgivning, coachning och styrning?
 • Ständig förändring och utveckling - Hur kan vi bidra till ökad motivation, tillit och effektivitet i våra organisationer med hjälp av bra förändringskommunikation? Vad kan hjärnforskningen bidra med och hur tillgodoser vi psykologiska grundbehov?
 • Ditt personliga kommunikativa ledarskap. Hur använder du själv kommunikation för att påverka och få igenom beslut? Vad behöver du göra för att bli en god förebild för ledarna och medarbetarna i din organisation?

Ovan punkter är enbart en vägledning till diskussionsämnen - gruppen kommer att gemensamt sätta agendan för de sex nätverksträffarna.

 


Gästföreläsare

Gästföreläsare anpassas efter önskade diskussionsämnen. Några exempel på gäster som deltagit på tidigare nätverk:

 • Mats Heide - professor i strategisk kommunikation. Inledningstalare med genomgång på temat "Doing things right eller doing the right thing, om värdeskapande, om vetenskapsfilosofi och dess betydelse för kommunikationens status, om servicemöten (medarbetares möte med kunder/medborgare/brukare) och om mätning av kommunikation."
 • Sara von Platen – F d Fil dr och lektor strategisk kommunikation vid Lunds Universitet. Sara har deltagit i det omfattande forskningsprojektet om kommunikativa organisationer.
 • Sofia Stadin – kommunikationsstrateg på Tullverket med lång erfarenhet att jobba systematiskt med ledningskommunikation
 • Katarina Gentzel - senior rådgivare på Gullers och aktuell med boken Strategisk improvisation för chefer som släpps under våren 2019.
 • Johan Persson – med stor erfarenhet av intern kommunikation och stora projekt och kommer att delge sina 10 bästa tips och erfarenheter kring kris - och internkommunikation.

 

För vem?

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med strategisk kommunikation. Vi eftersträvar en blandning av deltagare från olika typer av organisationer. Begränsat antal platser.

 

Datum

Observera att ändringar i tid och datum kan förekomma.

26 september 2019
7 november 2019
5 december 2019
6 februari 2020
19 mars 2020
14 maj 2020

Nätverket bekräftas tidigast fyra veckor innan start.

 

Nätverksledare

Ann Jönsson Lindström arbetar med att coacha chefer och hjälpa dem att utveckla ett modernt ledarskap som bygger på samtal och dialog. Hon har över 20 års erfarenhet som informationsdirektör, vd och styrelseledamot i företag som Sydkraft, Telia, Digital Equipment, Posten, Torget och Jeeves.

 

Frågor om nätverket?

Kontakta gärna Nilla Peterson, Sveriges Kommunikatörer för frågor om innehållet i nätverket.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar