communication executives 770x360

Communication Executives Program 2020

Ett managementprogram för dig som är chef inom kommunikationsområdet.

Fokus i Communication Executives Program (CEP) är omvärldsperspektiv, ledarskap samt organisations- och verksamhetsutveckling. Här får du verktyg och kunskap som stärker ditt ledarskap och ökar din förmåga att leda det kommunikativa arbetet i din organisation. Det ger dig också ett värdefullt nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling också efter programmets slut.

Ett omfattande managementprogram för dig som är chef inom kommunikation, sitter i ledningsgrupp eller är på väg in i en ledande befattning. Programmets fokus är omvärldsperspektiv, strategi, ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling. Programmet omfattar 20 dagar fördelade på sex moduler.

Syftet med utbildningen är att utveckla din förmåga att aktivt, analytiskt och kreativt ta dig an ledningsfrågor. Du får fördjupad förståelse för verksamhets-och affärsutveckling, stärker ditt ledarskap och förfinar din
förmåga att leda det kommunikativa arbetet i din organisation. Utbildningen ger dig dessutom ett värdefullt nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

 

Programledare

Anne Gregory, Professor of Corporate Communication at the University of Huddersfield.

Maths Lundgren arbetar som strategikonsult, med inriktning på workshops och stöd till företagsledningar i samband med strategiformulering och implementering av större förändringar. Maths har varit anställd som programledare på SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm under 10 år.

 

För vem passar utbildningen?

Programmet vänder sig till dig som är chef inom kommunikationsområdet, sitter i ledningsgrupp eller är på väg in i en ledande befattning.

 

Programupplägg

Programmet är indelat i sex moduler där teori och föreläsningar varvas med praktiska uppgifter och reflexion.

  • Trender och omvärldsanalys, 4 dagar
  • Strategi, innovation och utveckling, 3 dagar
  • Ekonomistyrning och finansiell kommunikation, 3 dagar
  • Relationer och påverkan, 3 dagar
  • Ledarskap, 3 dagar
  • Kommunikation och ledning, 4 dagar

Under CEP programmet jobbar du med et eget projekt som är knutet till din verksamhet. Utbildningen avslutas med genomgång av genomförda projekt.

 

Beskrivning av programmet

Övrig information

Datum och tid

4–7/2, 25–27/3, 6–8/5, 9–11/9, 14–16/10, 17–20/11

 

Bekräftelse

När du bokar någon av Sveriges Kommunikatörers aktiviteter får du ett mejl som bekräftar att din bokning är mottagen. Du kan även se dina kommande aktiviteter under "Min sida". 

Om du inte får något bekräftelsemejl (eller inte kan se aktiviteten under "Min sida"), är bokningen inte genomförd. För att få hjälp, se FAQ eller kontakta Sveriges Kommunikatörer direkt.

Programinnehåll

Trender och omvärldsanalys, 4 dagar

Inledande föreläsningar om hur politik, ekonomi, teknologi/digitalisering och andra trender påverkar organisationers omvärld. Som avslutning får deltagarna själva arbeta med omvärldsanalyser.

Strategi, innovation och utveckling, 3 dagar

Här ligger fokus på hur innovativa och hållbara organisationer skapas. Vi tar upp kommunikationsstrategiskt arbete och utifrån aktuell forskning diskuterar värdeskapande kommunikation och kommunikationens koppling till övergripande affärsmål. 

Ekonomistyrning och finansiell kommunikation, 3 dagar

Här står ekonomiprocesser och finansiella aspekter på agendan. Den inledande delen tar fasta på hur en verksamhets- eller affärsplan kan omvandlas till finansiella mål och uppföljning av målen. Den avslutande delen behandlar investor relations och finansiell kommunikation.

Relationer och påverkan, 3 dagar

Digitalisering, nya konsumtionsmönster och ett förändrat arbetsliv har skapat helt nya förutsättningar för relationen mellan organisation och intressenter. Fokus ligger här på hur organisationer kan utveckla relationer till medarbetare, kunder, politiker etc och hur påverkansförutsättningarna ser ut.

Ledarskap, 3 dagar

De här dagarna handlar om det personliga ledarskapet och hur deltagarna kan utvecklas i sin roll som chef och ledare. Vi går igenom hur ledarskapsforskningen och synen på ledarskap har utvecklats genom tiderna. Vi diskuterar också de kommunikativa aspekterna av ledarskap och utveckling av ledarskap i den egna organisationen. De två avslutande dagarna ägnas bland annat åt en beteendeprofilundersökning som ska ge deltagarna bättre förståelse av det egna beteendet.

Kommunikation och ledning, 4 dagar

Den sjätte och sista modulen handlar om hur ledningsarbete och kommunikation hänger ihop – både strategiskt och till vardags. Vi tar upp ledningsgruppens kommunikation, men också hur kommunikation i en organisation kan ledas och utvecklas i ett övergripande perspektiv. 

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE
loader
Laddar