communication executives 770x360

Communication Executives Program

Ett managementprogram för dig som är chef inom kommunikationsområdet.

 

Introduktion och beskrivning

Communication Executives Program är ett omfattande managementprogram för dig som är chef inom kommunikation, sitter i ledningsgrupp eller är på väg in i en ledande befattning. Programmets fokus är omvärldsperspektiv, strategi, ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling. Programmet omfattar 20 dagar fördelade på sex moduler.

Här får du verktyg och kunskap som stärker ditt ledarskap och ökar din förmåga att leda det kommunikativa arbetet i din organisation. Det ger dig också ett värdefullt nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling också efter programmets slut.

Syftet med utbildningen är att utveckla din förmåga att aktivt, analytiskt och kreativt ta dig an ledningsfrågor. Du får fördjupad förståelse för verksamhets-och affärsutveckling, stärker ditt ledarskap och förfinar din förmåga att leda det kommunikativa arbetet i din organisation. Utbildningen ger dig dessutom ett värdefullt nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut.

 

Programledare

Anne Gregory, Professor of Corporate Communication at the University of Huddersfield.

 

Communicators need to be the people who orient organisational leaders towards True North, being focused on purpose and values and making decisions in line with those. Dr Anne Gregory

 

Maths Lundgren arbetar som strategikonsult, med inriktning på workshops och stöd till företagsledningar i samband med strategiformulering och implementering av större förändringar. Maths har varit anställd som programledare på SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm under 10 år.

 

Oavsett vilken funktion som vi pratar om så tycker jag att man måste ha intresse och förmåga att se till företagets affär. Man måste vara engagerad i helheten innefattande allt från kunder, produkter, produktion, personal och ekonomi. Det räcker inte med att bara företräda sin funktion eller sin del av affären. Maths Lundgren

 

För vem passar utbildningen?

Programmet vänder sig till dig som är chef inom kommunikationsområdet, sitter i ledningsgrupp eller är på väg in i en ledande befattning.

En del av föreläsningarna sker på engelska, men merparten är på svenska.

 

Röster om programmet

 

Den främsta behållningen för min del var dels en genomtänkt programstruktur med mycket hög akademisk nivå på föreläsarna. Många av professorerna tillhör inte bara Sveriges främsta utan är även internationellt framstående. Dels att under en längre tid få möjlighet att reflektera över yrkesrollens förutsättningar tillsammans med en grupp där alla andra också är kommunikationschefer. Johan Florén, kommunikationschef på Sjunde AP-fonden. Deltog i programmet 2018.

 

Nätverket i form av mina kurskamrater är ovärderligt. Att vi dessutom kommer från såväl offentlig sektor, privat näringsliv och intresseorganisationer är en stor styrka. Vi har kommit varandra ganska nära under det här året, och lärt känna varandra såväl yrkesmässigt i diskussioner och samtal som socialt. Vi kommer att hålla i nätverket och träffas framöver. Det ger en enorm möjlighet till vidare utveckling och dessutom en trygghet att bara kunna lyfta luren till en god kamrat och kollega från en annan bransch för att få ett nytt perspektiv på en utmaning som man står inför. Veronica Sandström, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar. Deltog i programmet 2018.

 

Datum under 2020

  • 16-19 februari
  • 24-26 mars
  • 5-7 maj
  • 8-10 september
  • 6-8 oktober
  • 16-19 november

Mer läsning

Dr Anne Gregory om rollen som kommunikationschef.

Anne Gregory: "What is required is a new kind of leadership".

Maths Lundgren: "Kommunikation behövs tidigt i strategiprocessen"

 

Programinnehåll

Beskrivning av programmet

Moduler

Trender och omvärldsanalys, 4 dagar

Inledande föreläsningar om hur politik, ekonomi, teknologi/digitalisering och andra trender påverkar organisationers omvärld. Som avslutning får deltagarna själva arbeta med omvärldsanalyser.

Strategi, innovation och utveckling, 3 dagar

Här ligger fokus på hur innovativa och hållbara organisationer skapas. Vi tar upp kommunikationsstrategiskt arbete och utifrån aktuell forskning diskuterar värdeskapande kommunikation och kommunikationens koppling till övergripande affärsmål. 

Ekonomistyrning och finansiell kommunikation, 3 dagar

Här står ekonomiprocesser och finansiella aspekter på agendan. Den inledande delen tar fasta på hur en verksamhets- eller affärsplan kan omvandlas till finansiella mål och uppföljning av målen. Den avslutande delen behandlar investor relations och finansiell kommunikation.

Relationer och påverkan, 3 dagar

Digitalisering, nya konsumtionsmönster och ett förändrat arbetsliv har skapat helt nya förutsättningar för relationen mellan organisation och intressenter. Fokus ligger här på hur organisationer kan utveckla relationer till medarbetare, kunder, politiker etc och hur påverkansförutsättningarna ser ut.

Ledarskap, 3 dagar

De här dagarna handlar om det personliga ledarskapet och hur deltagarna kan utvecklas i sin roll som chef och ledare. Vi går igenom hur ledarskapsforskningen och synen på ledarskap har utvecklats genom tiderna. Vi diskuterar också de kommunikativa aspekterna av ledarskap och utveckling av ledarskap i den egna organisationen. De två avslutande dagarna ägnas bland annat åt en beteendeprofilundersökning som ska ge deltagarna bättre förståelse av det egna beteendet.

Kommunikation och ledning, 4 dagar

Den sjätte och sista modulen handlar om hur ledningsarbete och kommunikation hänger ihop – både strategiskt och till vardags. Vi tar upp ledningsgruppens kommunikation, men också hur kommunikation i en organisation kan ledas och utvecklas i ett övergripande perspektiv. 

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Dr Anne Gregory

Dr Anne Gregory

Dr. Anne Gregory beskrivs ofta som en ledande akademiker inom kommunikation och PR. Idag är hon professor i Corporate Communication vid University of Huddersfield. Dessutom är hon verksam som utbildare och rådgivare med bland annat uppdrag från Europeiska kommissionen i sitt cv. Tidigare var hon ordförande för det internationella kommunikationsnätverket Global Alliance.

Dr Anne Gregory

Dr Anne Gregory

Dr. Anne Gregory beskrivs ofta som en ledande akademiker inom kommunikation och PR. Idag är hon professor i Corporate Communication vid University of Huddersfield. Dessutom är hon verksam som utbildare och rådgivare med bland annat uppdrag från Europeiska kommissionen i sitt cv. Tidigare var hon ordförande för det internationella kommunikationsnätverket Global Alliance.

Maths Lundgren

Maths Lundgren arbetar som strategikonsult, med inriktning på workshops och stöd till företagsledningar i samband med strategiformulering och implementering av större förändringar. Maths har varit anställd som programledare på SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm under 10 år.

Maths Lundgren

Maths Lundgren

Maths Lundgren

Maths Lundgren arbetar som strategikonsult, med inriktning på workshops och stöd till företagsledningar i samband med strategiformulering och implementering av större förändringar. Maths har varit anställd som programledare på SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm under 10 år.

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Undrar du om utbildningen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tfn: +46 70 555 75 50 Mejladress: nilla.peterson@svkom.se

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Undrar du om utbildningen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tfn: +46 70 555 75 50 Mejladress: nilla.peterson@svkom.se

loader
Laddar