Communication Mentoring Program 2023

Nu är det dags att ta din egen utveckling och karriär till en ny nivå! Förbered dig för framtiden och väx i din roll tillsammans med en av våra erfarna mentorer.Har du sett fram emot nästa års mentorprogram? Äntligen är det här – i ny uppgraderad förpackning. Vi har anpassat utbildningsprogrammet till de nya krav och förutsättningar som dagens kommunikatörer har i sina respektive organisationer. En hög grad av involvering och samskapande arbetssätt stödjer förändring och utveckling. Innovativa organisationer kräver sitt ledarskap och ställer krav på kommunikation. Och framför allt behövs en stor portion självledarskap och personlig utveckling för att kunna bidra till utveckling och stödja organisationens alla enheter och chefer.


Vad funderar du på?

Kanske befinner du dig i en situation där du behöver ett bollplank, vill förankra eller förtydliga dina funderingar och idéer med någon mer erfaren person och med andra perspektiv. Någon utanför den egna organisationen. Möjligen har du redan ett mål men funderar hur du ska ta dig dit. Huvudsaken är att du är villig att utvecklas för att nå nästa nivå.

Våra mentorer

Vi har genomfört mentorprogrammet i 20 år. Våra mentorer har alla en lång och gedigen erfarenhet och kunskap om karriärutveckling i allmänhet och kommunikationsarbete i synnerhet. Våra mentorer har goda erfarenheter av att leda och coacha andra. Mentorn är ett bollplank, en person som lyssnar och reflekterar över de frågor som är viktiga för dig. Den mentorn du får är utvald och matchad för att passa just dina behov och ditt nuläge

Här kan du läsa om våra anlitade mentorer och några nya personer kommer att tas in i vår mentorpool under våren 2023. Länk mentorer

 

Upplägg och innehåll

Du möter din grupp vid 5 tillfällen och du har 10 timmar med din mentor.  Du och din mentor bestämmer tillsammans om ni vill ses fysiskt eller på distans. Vi rekommenderar att ni snabbt kommer i gång med de första mentorsamtalen efter matchningstillfället.


Modul 1-Itroduktion och Ledarstudion
14-15 september

Den första modulen är två heldagar i sträck. Den första dagen är en introduktion av programmet och en dag då ni som deltagare lär känna varandra. Vi diskuterar hur du tar nästa steg i din utveckling, vilket ansvar du själv har och värdet av en mentor.  Vilka tankar och målsättningar har du? Vad innebär det att gå utanför sin komfortzon?

Andra dagen är en dag på Ledarstudion. Vi jobbar under dagen med att få gehör för din kompetens och ta plats på rätt sätt. Ledarstudion jobbar med ett tvärkompetent utvecklingsprogram med flera handledare för personlig individuell upplevelse. Det handlar om att förena ledarskap och scenspråk.

Efter modulen får du en hemuppgift som du gör på egen hand.  

 

Modul 2 - Matchning med mentor
28 september

Idag sker matchningen med din mentor. Ni går igenom övningar och diskuterar i mindre grupper.  Matchningen sker på distans via Zoom.

 

Uppstart av mentorsamtalen

Vi rekommenderar att ni genomför två samtal fram till nästa modul.

 

Modul 3  Persnlig utveckling och det personliga ledarskapet
16 november

 

Oavsett om du siktar på att bli chef och ledare eller inte så är ditt personliga ledarskap viktigt. Inte minst självledarskapet. Hur kan du få ökad självinsikt och bli bättre på självreglering? Hur motiverar du dig själv och andra och hur gör man sig själv viktig i en organisation. Det handlar om att ta plats och ansvar och vara tydlig i sin riktning. Att kunna sätta gränser och hävda dig själv på ett sunt sätt.  

Föreläsare den här dagen är Karin Hagman, VD på Sunt Arbetsliv. Karin är styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer, tidigare VD på organisationen IQ och har lång erfarenhet som kommunikatör och chef i olika branscher och sektorer. Karin menar att modet att se våra misstag i vitögat är en förutsättning för utveckling. När kommunikation blir en allt viktigare ledaregenskap behöver man sträva efter en sund arbetsplats och hur du gör för att ta dig upp när du nått din gräns.

Efter modulen får du en hemuppgift som du gör med en av deltagarna i ett coachande samtal.  

 

Mentorsamtal

Vi rekommenderar att ni genomför tre samtal fram till nästa modul

 

Modul 4 - Kommunikatören som innovatör
25 januari 2024

Hur leder och driver man innovationsarbete i en organisation. Vilken är kommunikatörens viktigaste roll? EvaHanna fyll på!

Efter modulen får du en hemuppgift som du gör tillsammans med din lärgrupp

 

Mentorsamtal

vi rekommenderar att ni genomför tre samtal fram till nästa modul

 

Modul 5 - Den samverkande rollen
21 mars 2024

Idag behöver vi samverka såväl internt som externt. HR och kommunikation har gemensamma projekt och uppgifter att driva, även IT och kommunikation behöver skapa gemensamma projekt för att skapa innovation och verksamhetsutveckling. Vad är viktigt att tänka på när du samverkar med andra? Vilka synergier finns? Hur jobbar andra?

 

Den här dagen kommer Åsa Hedin, kommunikationsdirektör på  SIS att berätta om sin erfarenheter att bygga tvärfunktionella team. . Åsa är...

Hon har skrivit boken Ledarskap på allvar.

 

Diplomering och avslut

Caroline Thunved, VD och GD på Sveriges Kommunikatörer deltar på  en rolig och avslappnad diplomering med adepter och mentorer.

 

Metodik

Innan programstart

Du ansöker till programmet med en skriftlig inlämningsuppgift med önskade förväntningar och kort CV om vem du är.
Kursledaren intervjuar varje deltagare 30 min via zoom innan start.

Samskapande och upplevelsebaserad utbildning

Att arbeta samskapat möjliggör för alla deltagare att utvecklas i takt med varandra Genom att ta tillvara på medarbetarnas egna erfarenheter och kunskap blir lärandet mer beständigt. Vi kommer att arbeta i interaktiva workshops med inspiration av externa gäster.

 

Kursledaren

Martina Brandt har genomgått utbildning inom organisationspsykologi, facilitering och är certifierad

coach ICF. Hon är en uppskattad nätverksledare som arbetet länge med både mentorprogram och nätverk för just kommunikatörer.

Utöver dessa uppdrag arbetar Martina med rekrytering och executive search. I sin roll kommer hon i kontakt med många chefer och organisationer vilket gör att hon är uppdaterad om såväl de krav som finns hos arbetsgivare som det allmänna läget på svensk arbetsmarknad.

 

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar