Communication Mentoring Program 2022

Ett program för dig som vill ha en egen mentor och utvecklas som kommunikativ ledare. I år blir programmet en hybrid av fysiska och digitala kursdagar.

Introduktion och beskrivning

I årets Communication Mentoring Program varvas mentorsamtal med skräddarsydda utbildningsdagar inom ledarskap och nudging. Du får kontinuerlig coachning och personlig feedback av din mentor, samt ett värdefullt nätverk i form av övriga deltagare. Programmet ger dig stöd i frågor som personlig utveckling, ledarskap och strategiarbete.

 

Kursledare

Martina Brandt är partner och senior consultant på Brightness Executive Search. Hon har mångårig erfarenhet av marknadsföring, professionella möten och relationsbyggande nätverk. Utbildad i ledarskap och organisationspsykologi vid bland annat Dale Carnegie och Risling & Partners.

 

Hör mer om mentorprogrammet från programledare Martina Brandt

 

 

Mentorer

Våra mentorer är utvalda av oss, är seniora och har en lång erfarenhet inom kommunikation och ledarskap. De är verksamma inom alla sektorer och flera branscher. I mentorsamtalen får du möjlighet att stanna upp och reflektera kring de områden du vill utvecklas inom.

”Ett bra mentorskap ger så mycket för både adept och mentor. Ett strukturerat utbyte mellan två individer berikar och utvecklar på så många olika sätt. För min del som mentor har det framförallt inneburit att jag fått tid reflektera över min egen resa och perspektiv på mina val.”

Heidi Berger, marknadschef Stångåstaden.

"Att vara mentor ger en möjlighet till en ny relation och ny kunskap för mig. Som mentor delar jag med mig av mina erfarenheter och kunskaper utifrån adeptens situation och behov. Men det är en relation som bygger på ett ömsesidigt utbyte och en respekt för varandras kompetens. En bra mentor är både lyhörd och villig att dela med sig av både misstag och framgångar."

Karin Hagman, VD IQ-Initiativet

Läs mer om våra mentorer.

 

Programmet

 • 20-21 jan, kl 09:00-17:00 – fysiska kursdagar
  Introduktionsdag med Martina Brandt och Det uttrycksfulla kommunikativa ledarskapet på Ledarstudion
 • 3 feb, kl 09:00-16:00 – digital kursdag      
  Nya ledarutmaningar 2021 med Eva Åberg och matchning med mentorer                                  
 • 3 feb- 1o mar, självstudier - digitalt
  On-demand kurs Nudging                                                                                   
 • 1o mar, kl 09:00-12:00 – digital kursdag                                          
  Workshop Nudging med Niklas Laninge
 • 7 apr, kl 09:00-17:00fysisk kursdag
  Det coachande ledarskapet med Pernilla Aspe
 • 28 apr, kl 09:00-12:00digital kursdag                       
  Workshop Personligt ledarskap med Martina Brandt
 • 1 jun, kl 09:00-16:00 – fysisk kursdag
  Avslutning, summering och diplomering med Martina Brandt och mentorer

De digitala kursdagarna körs via Zoom.

Mellan kursdagarna har du dina mentorsamtal och du kommer att få reflektionsuppgifter att göra mellan kursdagarna.

För vem passar programmet?

Programmet vänder sig till dig som har några års erfarenhet inom kommunikation men ännu inte är chef. Kanske står du inför ditt första chefsjobb eller vill utveckla din ledarförmåga i en befintlig eller kommande befattning.

 

Röster om programmet

”CMP är ett program som ger väldigt mycket tillbaka, inte minst det otroligt värdefulla mentorskapet. Helt egen tid med en erfaren mentor är vardagslyx och en otrolig förmån. Mentorn hjälper dig att hitta svaren som oftast finns inom dig, genom att ställa de rätta frågorna."

Ulrika Edlund, kommunikatör, Stockholms läns sjukvårdsområde.

Läs artikel med Karin Stenberg, kommunikationschef på Belstroj AB.


Förberedelser

Inför programmets start skickar du in ditt CV och skriver några rader om hur du ser på din framtida karriärutveckling. Din profil matchas sedan mot någon av våra erfarna och kompetenta mentorer.

 

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

Kursinnehåll

Introduktionsseminarium, workshop

En dag som präglas av nyfikenhet, öppenhet och personlig reflektion. Genom roliga gruppövningar lär vi känna varandra i gruppen. Vi diskuterar frågor kring personligt ledarskap och vad en mentor kan tillföra. För att utvecklas krävs att du går utanför din komfortzon. Vad innebär det för dig och vilket steg behöver du ta?

Vi bekantar oss med DISC, ett analysverktyg för din kommunikation-och beteendestil. Efter dagen får du, genom en självskattningstest, tillgång till din egen DISC-profil.

Det uttrycksfulla kommunikativa ledarskapet 

För att få gehör för sin kompetens och nå framgång måste en ledare vara begriplig, tydlig, intressant och inspirerande. Med hjälp av skickliga handledare från Ledarstudion får vi hjälp att utvecklas genom att förena ledarskap och scenspråk.

Vi har ett långvarit samarbete med Ledarstudion och deras expertis. Som kommunikatör behöver du ta plats för att nå fram med ditt budskap. Både med kropp och röst. Och, oavsett tidigare erfarenhet, så vågar vi lova att det efter denna dag blir mycket roligare att stå på scen. 

Nya ledarutmaningar 2021

Eva Åberg, futurist och konsult inom ledarskap och organisationsutveckling. Hon har lång erfarenhet av ledarskap, teamutveckling och facilitering såväl i Sverige som internationellt och hon har fullt ut anammat digitaliseringens möjligheter. Tidigare arbetade Eva med nyheter inom TV. 

Dagen med Eva kommer att handla om nya ledarutmaningar 2021 i ljuset av de stora omvärldsförändringar som både påverkar hur vi organiserar våra verksamheter och leder dem. 

Nudging - on-demand kurs

Under två veckor får du gå vår On demand: Nudging - en vänlig knuff för beteendeförändring.

Din uppgift som kommunikatör är att få människor att engagera sig i det som förmedlas. på kursen får du lära dig exakt hur du kan använda nudging för att skapa beteendeförändringar för din egen målgrupp. 

Du får lära dig att applicera metoden praktiskt i olika situationer. Med hjälp av en konkret arbetsprocess lär du dig analysera beteendeproblem, forma nudgar och få en inblick i hur du kan utvärdera resultatet och implementera rätt nudge i större skala.

Worskhop Nudging

Niklas Laninge är psykolog och chef för psykologkoncernen PBM:s avdelning för behavioral insights. Han har arbetat med nudging och tillämpad beteendevetenskap sedan 2010 och har författat tre böcker om ämnet.

Han kommer att tillsammans med gruppen facilitera en workshop med konkreta case och återstående frågeställningar efter den genomförda on-demand kursen.

Coachande ledarskap

Pernilla Aspe är ledarskapscoach för individer och grupper och har bland annat utbildning inom organisationsutveckling med KBT-inriktning.

Hon talar om hur du som chef genom ett coachande ledarskap kan få dina medarbetare att växa. Ett coachande ledarskap handlar om att tro på människors förmåga och potential till lärande och utveckling, och att stötta och ge feedback istället för att peka med hela handen.

Workshop personligt ledarskap

Martina Brandt genomför en workshop om persnligt ledarskap där du har chansen att lyfta frågor som rör din utveckling så här långt in i programmet.

Avslutningsseminarium, workshop och diplomering

Här knyter vi ihop säcken, reflekterar över tiden som gått och visualiserar framtiden. Hur ser din plan ut för de närmaste 5 åren? 

Vi utvärderar programmet och delar med oss av våra erfarenheter. Tillsammans gör vi några kommunikationsövningar och pratar om värdet av feedback.

Denna dag bjuder vi  in två av mentorerna som gästföreläsare som delar med sig av sin syn på ledarskap och kommunikation utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Det kan handla om allt från motivation, värderingar och egen utveckling.

Dagen som genomsyras av gemenskap, glädje och inspiration avslutas med diplomering.

Martina Brandt

Om programledaren Martina Brandt

Martina Brandt är partner och senior consultant på Brightness Executive Search. Hon har mångårig erfarenhet av marknadsföring, professionella möten och relationsbyggande nätverk. Utbildad i ledarskap och organisationspsykologi vid bland annat Dale Carnegie och Risling & Partners.

Martina Brandt

Om programledaren Martina Brandt

Martina Brandt är partner och senior consultant på Brightness Executive Search. Hon har mångårig erfarenhet av marknadsföring, professionella möten och relationsbyggande nätverk. Utbildad i ledarskap och organisationspsykologi vid bland annat Dale Carnegie och Risling & Partners.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Nilla Peterson, utvecklingschef på mobilnummer 070-555 75 50, eller skicka ett mejl till nilla.peterson@svkom.se.

Nilla Peterson

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Nilla Peterson, utvecklingschef på mobilnummer 070-555 75 50, eller skicka ett mejl till nilla.peterson@svkom.se.

loader
Laddar