OLD Nätverk för kommunikationsstrateger – Göteborg

Få platser kvar
Nyhet – start nätverk för kommunikationsstrateger i Göteborg

Syftet med nätverket är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande med fokus det unika uppdrag du som kommunikationsstrateg har. Hur skapar vi förståelse, mandat och status för kommunikationsarbetet? Vad gör vi för att få eget mandat och bygga personligt förtroende? Vi lägger särskild tonvikt vid hur vi som kommunikatörer kan omsätta senaste rönen kring vad som driver framgång, utveckling och samverkan människor emellan. Varje gång ges tid för gruppdiskussioner och oftast har vi med en gästtalare.

Vi träffas vid fem tillfällen klockan 13.30–17.00 under våren och hösten 2015. Vi ägnar en intensiv eftermiddag åt dagens ämne. I samband med träffen tar vi fika vid lämplig tidpunkt.

Datum för nätverksträffarna

  • 23 mars
  • 4 maj
  • 31 augusti
  • 19 oktober
  • 23 november

Observera att datum kan förändras.

Innehåll

Exempel på några av de ämnen vi kommer att diskutera:

  • Rollen – Vad betyder det att vara kommunikationsstrateg?
 Vad kan vi lära av resan från att ha produktionsfokus till att arbeta strategiskt? Vilka förväntningar finns det? Vad är vårt specifika bidrag? Hur ser utvecklingen ut framöver? Vad behöver vi ha koll på? Här gästar Cecilia Schön Jansson, VD Sveriges Kommunikatörer.

  • Kommunikation på hjärnans villkor – Vad behöver vi kommunikatörer känna till om de senaste rönen kring hur våra hjärnor fungerar? Vilka slutsatser drar vi och hur kan mer medveten kommunikation på såväl individnivå som organisatorisk nivå bidra till ökad motivation, tillit och effektivitet i våra organisationer? Och till att vi blir lyssnade på? Vi gästas denna gång av Per Furumo som kopplar kunskap om hur hjärnan fungerar med retoriska färdigheter. I interaktion med oss synliggör Per allt det där som vi instinktivt känner till men använder oss alldeles för lite av när vi behöver nå fram i skarpt läge.

  • Kommunikativt ledarskap och att koppla kommunikativa åtgärder till effekt och resultat – Hur kan vi aktivt och strukturerat har jobba med att öka chefernas kommunikativa förmåga? Hur säkrar vi att våra åtgärder ger positiv på organisationens strategiska aktiviteter och därmed ökar förutsättningarna att nå det uppsatta resultatmålet? Vi gästas av Johan Book som berättar hur han framgångsrikt och mätbart har jobbat med kommunikativt ledarskap i praktiken på Lantmännen. Johan bjuder också på sina tankar kring hur man som kommunikatör kan jobba för att bli ett verktyg för ledningsgruppen att räkna med.

  • Det konsultativa förhållningssättet – Hur bidrar du konkret och på bästa sätt till att utveckla kommunikationskunnandet i din organisation? Vilket förhållningssätt är framgångsrikt och vilka är verktygen du behöver? Vi diskuterar erfarenheter av att arbeta med rådgivning, coachning och styrning. När ska vi använda vilka verktyg? Nätverksledaren Ann Jönsson Lindström guidar oss i coachande förhållningssätt och vi delar våra bästa tips och provar på olika verktyg.

  • Mer meningsfulla möten – Hur hänger möteskultur och struktur ihop med strategisk kommunikation? Den här gången arbetar vi med egna konkreta utmaningar. Det gör vi med hjälp av olika metoder inom facilitering. Vi delger varandra lyckade insatser och konkreta tips inom ämnen som vi väljer själva. Dessutom kommer vi att prova på verktyg för mer interaktiva och lärande möten som vi sedan kan använda eller lära ut på hemmaplan.

För vem?

Nätverket vänder sig till dig som är kommunikationsstrateg. Vi eftersträvar en blandning av deltagare från olika typer av organisationer. Begränsat antal platser. Med reservation för ändringar under nätverkets gång.

Nätverksledare

Ann Jönsson Lindström är affärscoach och moderator. Ann är en av Sveriges Kommunikatörers mest uppskattade kursledare och med en bakgrund som kommunikatör, vd, styrelseledamot och egen företagare har hon bred erfarenhet av kommunikationens möjligheter och utmaningar i olika typer av organisationer. Hon brinner särskilt för att utveckla ett attraktivt, coachande och kommunikativt ledarskap som bygger på samtal och dialog.

Kursledare

Ann Jönsson Lindström

Ann Jönsson Lindström arbetar med att coacha chefer och hjälpa dem att utveckla ett modernt ledarskap som bygger på samtal och dialog. Hon har över 20 års erfarenhet som informationsdirektör, vd och styrelseledamot i företag som Sydkraft, Telia, Digital Equipment, Posten, Torget och Jeeves. Ann leder även kursen Från prat till resultat.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar