Strategisk intern kommunikation Umeå

FOKUS PÅ MEDARBETARES KOMMUNIKATION, KOMMUNIKATIONSKLIMAT OCH LYSSNANDE 


"Fantastiskt bra kurs! Jag gick hem stärkt och med vässade argument för att utveckla interkommunikationen till något bra i min organisation."
Kursdeltagare


1 DAG, 17 OKTOBER

SUSANNE DAHLMAN

Bra intern kommunikation ger väldigt många fördelar, men reduceras ofta till ett intranät eller till ren nyhetsförmedling. Med bra intern kommunikation kan organisationen utveckla ett öppet kommunikationsklimat och en kultur som bidrar till att medarbetare kan ta steget och fullt ut bli ”medskapare” till verksamhetens utveckling ochframgång. Bra, strategisk intern kommunikation gör att medarbetare väljer att stanna kvar längre och blir ambassadörer som underlättar rekrytering av nyakrafter. Bra intern kommunikation är helt enkelt grunden för att bygga starka varumärken.

Den här utbildningen är en ny variant av ”Strategisk intern kommunikation” med nytt fokus och innehåll. Utbildningen är anpassad till kommunikatörer som har uppdraget att optimera potentialen i den interna kommunikationen, och som vill diskutera och utmanas i nuvarande prioriteringar och arbetssätt.

 

 

Program

  • Vad är strategisk intern kommunikation i praktiken – och hur gör man?
  • Hur utvecklas ett öppet kommunikationsklimat och en kultur där medarbetare vill vara ambassadörer för verksamheten?
  • Interna sociala medier. Vilka förväntningar kan man ha och hur går man från ”likes” till social interaktion som skapar riktigt värde?
  • Ledningens roll i den interna kommunikationen kan (nästan) inte överskattas.
  • Strategiskt lyssnande, en nödvändighet för innovation och högre kvalitet.

 

 

Gästföreläsare 

Mats Heide, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet, är en av Sveriges mest kända profiler inom strategisk kommunikation. Mats föreläser, forskar och har publicerat många böcker om strategisk kommunikation. Mats har också nyligen varit projektledare för det omfattande forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen”.

 


Frågor om kursinnehållet?

Kontakta gärna Nilla Peterson eller våra kursledare direkt om du har frågor kring innehållet i våra kurser!

Kursledare

Susanne Dahlman

Susanne Dahlman är kommunikationsrådgivare i eget bolag och har bred erfarenhet av kommunikation kopplat till förändringsarbeten och utveckling av kommunikativt ledarskap. Susanne har tidigare arbetat som kommunikationschef, t ex inom Alfa Laval, IKEA, och Perstorp. Hon har också lång erfarenhet som rådgivare, föreläsare och utbildare, bl a i rollen som vice VD för kommunikationsbyrån Nordisk Kommunikation.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar