GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning

Få platser kvar

1 HALVDAG (MED LUNCH) DEN 15 MAJ
I STOCKHOLM
KATARINA LADENFORS


Hur klarar kommunikationsintensiva företag och organisationer de skärpta lagkraven?

Den 25 maj 2018 blir EU:s nya förordning om personuppgifter och dataskydd, GDPR (General Data Protection Regulation), direkt tillämplig som lag i Sverige. Alla företag och organisationer har då att förhålla sig till en skärpt reglering avseende behandling av uppgifter om enskilda individer, med långtgående krav och betydande sanktionsavgifter. Detta utbildningspass ger dig en inblick i regleringen och ger dig verktygen att förbereda din organisation på de krav som kommer att ställas gällande insamling, hantering och dokumentation av personuppgifter. Särskild fokus på kommunikationsintensiva företag.

 

Programpunkter

• Introduktion, allmänt om personuppgifter, svensk personuppgiftslag till EU-förordning
• Viktiga nyheter i GDPR
• Informationskrav vid insamling
• Olika typer av personuppgiftsinsamling inom reklam, PR, kommunikation
• Giltigt samtycke till personuppgiftsbehandling
• Marknadsföring som laglig grund för personuppgiftsbehandling?
• Den registrerades rättigheter
• Personuppgiftshantering vid direktmarknadsföring, ”opt-in/opt-out” och andra utmaningar
• Inköp av listor – personuppgift ej inhämtad från personen själv?
• Nya krav på dokumentation
• Kommunikation genom återanvändning av redan insamlade uppgifter – finalitetsprincipen
• Dataskyddsombud – en ny roll att tillsätta i organisationen?
• Skärpt ansvar även för personuppgiftsbiträden – är personuppgiftsbiträdesavtalet på plats?
• Underleverantörer av kommunikationstjänster – biträden enligt GDPR?
• Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder – ”privacy by design and default”?
• ”Rätten att bli glömd”, ”dataportabilitet” och andra nyheter
• Skärpt tillsyn och kraftigt skärpta sanktioner
• Sanktionsavgifter även inom offentlig sektor – svenska Dataskyddsutredningens förslag
• Diskussion och frågestund

 

Frågor om kursinnehållet?

Kontakta gärna Nilla Peterson, Sveriges Kommunikatörer nilla.peterson@sverigeskommunikatorer.se eller våra kursledare direkt om du har frågor kring innehållet i våra kurser!

 

Kursledare

Katarina Ladenfors

är advokat/partner på Advokatfirman MarLaw. Hon är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt, upphovsrätt och säljfrämjande åtgärder. Katarina är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Hon är också författare till boken Medierätt 2 – Marknadsrätt.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar