Att upphandla kommunikationstjänster

1 HALVDAG, EJ LUNCH
2 APRIL I STOCKHOLM

AMAR AL DJABER

 


Inköparrollen är komplex och svår, där lagen om offentlig upphandling, LOU, upplevs ofta som krånglig och svårtolkad lagstiftning. För att göra en lyckad upphandling krävs att upphandlande kommunikationsavdelningen har goda kunskaper om lagstiftningen. Hur bedömer jag inkommande anbud? Vilka lagar gäller? Vad är bra att tänka på innan jag går in i ett arbete med att upphandla kommunikationstjänster?

Under denna förmiddag får du grundläggande kunskaper och tips på praktiska tillvägagångssätt för att upphandla kommunikationstjänster. Fokus ligger på strategiska överväganden och utvärdering av kommunikationstjänster i enlighet med LOU.

Quiz

Testa dig själv! Se svaren längst ner på sidan.

• Får beställaren föra dialog med befintlig leverantör inför en upphandling?
• Kan en leverantör delta i formuleringen av krav i en kommande upphandling?
• Finns det utrymme till subjektivitet vid utvärdering av mjuka värden?
• Är det större risk att få en överprövning om beställaren utvärderar annat än bara pris?

Efter avslutad kurs

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få inblick i upphandlingsreglerna och hur utvärdering av mjuka värden kan göras inom ramen för upphandlingslagstiftningen LOU.
Målsättningen är att du ska erhålla grundläggande förståelse för upphandlingsregelverket och hur du kan utforma din upphandling inom kommunikationstjänster, för att åka fokus på kvalité och bedöma anbudsgivarnas kreativitet och verkshöjd.

Utbildningen vänder sig till dig som har behov av att få en överblick eller öka din kunskap av upphandling av kommunikationstjänster. Utbildningen är användbar oavsett om du arbetar strategiskt, operativ eller stödjande vid genomförande av upphandlingar inom kommunikationsområdet. Inga förkunskaper i LOU krävs.

Ur innehållet

• Kort introduktion: Grundprinciperna i upphandlingslagstiftningen. När aktualiseras regelverket.
• Strategiska utgångspunkter för upphandling av kommunikationstjänster
• Hur kan befintlig leverantör involveras i upphandlingen utan att denna blir föremål för uteslutning
• Tjänsteavtal eller ramavtal - hur ska du paketera ditt behov av olika konsulttjänster
• Hur kan utvärderingskriterier möjliggöra för utvärdering av kreativitet och mjuka värden. (Utvärdering genom intervjuer, case, referenstagning, arbetsmetoder etc)
• Diskussion och frågestund

 

Tre snabba frågor med kursledare Amar Al-Djaber

1. Vilka är de största utmaningarna för oss som jobbar med upphandling av kommunikationstjänster idag?

Lagen om offentlig upphandling uppfattas som ett krångligt regelverk för såväl upphandlande organisationer som för leverantörer som vill delta i anbudsförfarandet. Lägsta pris används i stor utsträckning då det finns en rädsla för överprövningar. Genomsnittligt antal anbud i offentliga i upphandlingar minskar ständigt. Fokus ligger allt för ofta på paragrafer än på själva affären.

2. På vilket sätt hjälper kursen mig att möta dessa utmaningar?

Fokus på kursen är dialog med leverantörer före en upphandling samt utvärderingskriterier för att hitta den leverantör som har det lilla extra. Dialog med leverantörer inför en upphandling bidrar till bättre upphandlingar, förståelse för leverantörer och ökar leverantörernas intresset för beställaren. Erfarenheten säger att dialog även bidrar till bättre offentliga inköp med fokus på affären.

3. Vad kommer jag konkret ha fått med mig efteråt?

Efter kursen kommer deltagarna att ha förståelse för hur dialog kan nyttjas i upphandlingsprocessen och vilka verktyg som kan användas för att tilldela den bästa leverantören. Vill du komma ifrån upphandlingar med fokus på lägsta pris så är kursen helt rätt för dig! Deltagarna får med sig exempel på beprövade utvärderingsmodellersom kan nyttjas i upphandlingar av kommunikationstjänster.

 

Frågor om kursinnehållet?

Kontakta gärna Memo Hussein om du har frågor om kurserna.

  

Svar på quiz-frågorna:

• Får beställaren föra dialog med befintlig leverantör inför en upphandling? JA
• Kan en leverantör delta i formuleringen av krav i en kommande upphandling? NJA
• Finns det utrymme till subjektivitet vid utvärdering av mjuka värden? JA
• Är det större risk att få en överprövning om beställaren utvärderar annat än bara pris? NEJ
 

Kursledare

Amar Al Jaber

Amar är upphandlingskonsult som arbetar med genomförande av upphandlingar och utbildningar. Han har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet och har mer än 10 års erfarenhet av offentlig upphandling i form av anbudsgivare och upphandlare. Amar har en jur.kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar