Communication Executives Program 2019 - lunch och information

Communication Executives Program, CEP, 2019

CEP:en firar 20 år i år och har en unik position på marknaden som ett lednings-och ledarskapsprogram för kommunikatörer i ledande ställning. Ca 360 personer har gått programmet som riktar sig till dig som är i en ledande kommunikationsroll.

Programmet har en gedigen akademisk förankring och de sex modulerna ger ett helhetsperspektiv genom att täcka in allt från omvärldsbevakning till individuellt ledarskap. Du bygger ett starkt nätverk och efter programmets slut finns även ett större gemensamt nätverk med alla som deltagit i programmet.

Programmet har utvecklats löpande och under 2019 kommer vi att ytterligare förnya programmet.

Charlotte Simonsson, fil.dr vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet berättar mer om programmet under en lunch med Sveriges Kommunikatörer.

 

Varmt välkommen!


Nilla Peterson

Utbildningschef
Sveriges Kommunikatörer

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar