Praktisk tillämpning av GDPR för bild, film och sociala medier

1 HALVDAG DEN 18 SEPTEMBER (09:30-14:30)
I MALMÖ 
KATARINA LADENFORS

 

Det har gått ett år sedan EU:s nya dataskyddsförordning "General Data Protection Regulation (GDPR)" började tillämpas. Då med betydligt hårdare krav på hantering av personuppgifter. Den nya lagen ställer krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. Det gäller både intern och extern dokumentation. GDPR innebär stora utmaningar för kommunikationsarbetet särskilt när det gäller kommunikation med det som tidigare kallades ”ostrukturerade personuppgifter” bland annat kommunikation genom bild och rörligt material.

Detta utbildningspass ger dig en fördjupning inom GDPR och kommunikation för bild, film och genom sociala medier. Under dagen kommer vi även att gå igenom de fall som Datainspektionen har att handlägga efter att lagen har trätt i kraft. 


Kan du svaren på följande frågor?

• Vad är skillnaden mellan samtyckesavtal och modellavtal? Vilket ska du använda när du fotograferar på ett externt event?

• Kan du ansöka om utgivningsbevis för er webbplats? 

• Hur säkrar ni rättigheterna (upphovsrätt)? 

• Vad behöver du tänka på vid utformning av ett modellavtal? 

• Får vi publicera bilder på våra anställda på vår webbplats? 

• Vilka regler gäller för bild och video vid vårt kommande event i Almedalen? 

Utöver svar på ovan (och andra) frågor och funderingar, får också verktyg och praktiska råd att ta med hem till din organisation. Du kommer också få träning i att ta fram dokument som behövs för kommunikationsarbetet utifrån de krav som GDPR uppställer.

Programpunkter 

Under denna halvdag kommer vi att arbeta med följande programpunkter: 

• Introduktion: Huvuddragen i GDPR –vad är nytt sedan ikraftträdandet i maj 2018?

• Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter genom bild och film.

• Att använda sig av samtycke – hur skriver du ett samtycke enligt GDPR?

• GDPR i förhållande till Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna.

• Informationskrav vid insamling av personuppgifter.

• Hur upprättar du modellavtal för bild och film?

• Vad gäller för mingelbilder och film och foto i offentliga miljöer?

• Sociala medier och GDPR – genomgång av Datainspektionens syn.

• Diskussion och frågestund.

Förkunskaper 

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskaper i GDPR. 

Frågor om kursen 

Kontakta gärna Memo Hussein, Sveriges Kommunikatörer för frågor om kursen. 

Kursledare

Katarina Ladenfors

är advokat/partner på Advokatfirman MarLaw. Hon är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt, upphovsrätt och säljfrämjande åtgärder. Katarina är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Hon är också författare till boken Medierätt 2 – Marknadsrätt.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar