GDPR för bild, film och sociala medier - Malmö

1 HALVDAG DEN 10 DECEMBER
I MALMÖ
KATARINA LADENFORS

 

Sedan den 25 maj i år då dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft har företag, myndigheter och organisationer att förhålla sig till en skärpt reglering när det gäller behandling av personuppgifter, med långtgående krav och betydande sanktionsavgifter. GDPR innebär stora utmaningar för kommunikationsarbetet särskilt när det gäller kommunikation med det som tidigare kallades ”ostrukturerade personuppgifter” bland annat kommunikation genom bild och rörligt material.

Detta utbildningspass ger dig en fördjupning inom GDPR och kommunikation inom bild, film och genom sociala medier. Du får också verktyg och praktiska råd att ta med hem till din organisation. Du kommer också få träning i att ta fram dokument som behövs för kommunikationsarbetet utifrån de krav som GDPR uppställer.

• Introduktion: Huvuddragen i GDPR –vad är nytt sedan ikraftträdandet i maj?
• Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter genom bild och film
• Att använda sig av samtycke – hur skriver du ett samtycke enligt GDPR?
• GDPR i förhållande till Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna
• Informationskrav vid insamling av personuppgifter
• Hur upprättar du modellavtal för bild och film?
• Vad gäller för mingelbilder och film och foto i offentliga miljöer?
• Sociala medier och GDPR
• Diskussion och frågestund

 

Frågor om kursinnehållet?

Kontakta gärna Nilla Peterson, Sveriges Kommunikatörer eller våra kursledare direkt om du har frågor kring innehållet i våra kurser!

 

Kursledare

Katarina Ladenfors

är advokat/partner på Advokatfirman MarLaw. Hon är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt, upphovsrätt och säljfrämjande åtgärder. Katarina är verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Hon är också författare till boken Medierätt 2 – Marknadsrätt.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar