Strategisk intern kommunikation - Malmö

ENGAGEMANG, FÖRÄNDRING OCH KONKURRENSKRAFT

"Fantastiskt bra kurs! Jag gick hem stärkt och med vässade argument för att utveckla
interkommunikationen till något bra i min organisation."
Kursdeltagare hösten 2017.


1 DAG 25 APRIL

I MALMÖ
SUSANNE DAHLMAN

Organisationens interna kommunikation har stor påverkan på utveckling och framgång. Bra intern kommunikation leder till medarbetare som känner engagemang för vision och mål, som vet precis hur de själva ska bidra - och har förutsättningar att agera självständigt och ansvarsfullt. Med bra intern kommunikation påverkar du förtroendekapital, krisberedskap, medarbetares engagemang, företagskultur och inte minst förmågan att genomföra förändringar.


Intern kommunikation är dock ofta ett underutvecklat område. En övertro på tekniska lösningar, sociala intranät och nyhetsförmedling bidrar till ett överflöd av ”onödig” information samtidigt som organisationens verkliga behov av kommunikationsstöd inte tillgodoses.


För utveckla bra intern kommunikation krävs helhetssyn och utgångspunkten är alltid organisationens behov och mål, men att se till att medarbetare känner till verksamhetens mål är inte tillräckligt. Med bra intern kommunikation säkerställer du att organisationen faktiskt når uppsatta mål.


Det här är en handlingsinriktad utbildning som ger dig möjlighet att analysera och utveckla din egen organisations interna kommunikation.


Utbildningen är anpassad till kommunikationschefer eller personer i en ledande befattning som har uppdraget att optimera potentialen i den interna kommunikationen, och som vill diskutera och eventuellt utmanas i nuvarande prioriteringar och arbetssätt.

Program

• Vad är strategisk intern kommunikation?

• Vad säger den senaste forskningen om värdet av intern kommunikation?
• Att driva förändringsarbete med intern kommunikation.
• Kommunikativt ledarskap – hjälper medarbetarna att bli medskapare.
• Ledningskommunikation – den högsta ledningens roll i den interna kommunikationen.
• Betydelsen av ett bra kommunikationsklimat för att utveckla företagskulturen.
• Intern kriskommunikation.
• Exempel att inspireras av!

 

Gästföreläsare 

Mats Heide är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Mats föreläser, forskar och har publicerat många böcker om strategisk kommunikation. Nyligen utkom hans senaste bok, ”Krisen inifrån”, som handlar om intern kriskommunikation. Mats är också projektledare för det omfattande forskningsprojektet ”Kommunikativa organisationer”, som pågår just nu i samarbete med bland andra Sveriges Kommunikatörer.


Frågor om kursinnehållet?

Kontakta gärna Memo Hussein  eller våra kursledare direkt om du har frågor kring innehållet i våra kurser!

Kursledare

Susanne Dahlman

Susanne Dahlman är kommunikationsrådgivare i eget bolag och har bred erfarenhet av kommunikation kopplat till förändringsarbeten och utveckling av kommunikativt ledarskap. Susanne har tidigare arbetat som kommunikationschef, t ex inom Alfa Laval, IKEA, och Perstorp. Hon har också lång erfarenhet som rådgivare, föreläsare och utbildare, bl a i rollen som vice VD för kommunikationsbyrån Nordisk Kommunikation.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar