Jenni Almgren

1. Vad jobbar du med idag?

Kommunikationschef på exploateringskontoret inom Stockholms stad. Leder en avdelning på 15 personer med ansvar för att kommunicera stadsutveckling till stockholmarna. I uppdraget ingår bl a kommunikationsansvaret för stora projekt som Slussen och Norra Djurgårdsstaden, att involvera medborgarna i dialog om hur staden ska utvecklas och att hantera opinion kring olika förslag.

2.Vilka vägval har varit viktigast för dig under din karriär?

Mina viktigaste vägval har dels varit att välja att jobba i offentlig sektor som erbjuder en utvecklande arbetsmiljö i skärningspunkten mellan politik, linjeorganisation, medborgare och media. Dels att våga tacka ja till ansvar och inte fundera på om jag klarar det utan hur jag ska göra det och vad jag vill leverera.

3.Vad kan du ge som mentor?

Som mentor kan jag erbjuda insikter efter 17 år som chef och ledare inom politiskt styrda organisationer. Jag kan stötta i hur man skapar effektiva team där medarbetarna trivs och kan använda hela sin förmåga i arbetet. Hur tillit och närvaro skapar en trygg arbetsmiljö där alla kan leverera.

loader
Laddar