Årsstämma

Föreningsstämma 2020

Välkommen till Sveriges Kommunikatörers föreningsstämma. Årsstämman är exklusiv för medlemmar. En kallelse samt tillhörande dokument skickas ut senast två veckor innan stämman.

Välkommen till Sveriges Kommunikatörers föreningsstämma.

Årsstämman är exklusiv för medlemmar. En kallelse samt tillhörande dokument skickas ut senast två veckor innan stämman.

Alla medlemmar i Sveriges Kommunikatörer har möjlighet att lämna in motioner som stämman ska behandla. Sista dag för att lämna in motioner är den 26 februari 2020.

Motionen skickar du till medlem@svkom.se. Skriv "Motion till föreningsstämman" i ämnesraden.

Hålltider:

18.00 - Föreningsstämma

 

Har du frågor om Coronaviruset (covid-19)?

För allas hänsyn ber vi dig att beakta Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta. Vi är cirka 100 personer under stämman.

Vi ber dig att inte närvara på eventet om:

  • …du eller dina närstående de senaste två veckorna varit i något av de områden som utpekas som riskområden.
  • …du har hosta eller annat symtom på influensa eller förkylning.
  • …du anser att det finns en risk att du blivit smittad av viruset.
INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar