Forskningen om kommunikativa organisationer – vad hände sen?

Vad hände efter att forskningsprojektet kommunikativa organisationer slutfördes? Det första året i ett nytt treårigt projekt fokuserar på kommunikativt medarbetarskap. Lyssna till de fyra forskarna från Lunds universitet.

Det har nu gått drygt två år sedan slutrapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer släpptes. Många medlemmar har tagit del av rapporten och använder resultaten i sina egna organisationer. Men hur har forskarna arbetat vidare? Under detta webbinarium berättar fyra av dem – Rickard Andersson, Jesper Falkheimer, Mats Heide och Charlotte Simonsson – om hur de i två olika spår har arbetat vidare med resultaten. 

Det ena spåret är ett nytt treårigt forskningsprojekt med fokus på medarbetarnas kommunikativa roll i att skapa relationer och förtroende. Forskarna kommer att presentera några av resultaten från det första året som fokuserat kommunikativt medarbetarskap. Vad innebär ett kommunikativt medarbetarskap? Vilka hinder finns? Och vilka stöd kan man sätta in för att stärka det kommunikativa medarbetarskapet? 

Det andra spåret handlar om att nyttiggöra forskningen om kommunikativa organisationer. Det första projektet visade att många kommunikatörer tycker det är viktigt med mätningar, men få ägnar sig åt det. Med hjälp från Lunds universitets innovationsstöd startade forskarna ett bolag vars mål är att utveckla nya och forskningsbaserade sätt att mäta kommunikativa organisationer. Forskarna presenterar under webbinariet en del av de erfarenheter de har gjort i mötet mellan kommunikationsforskning och de faktiska behoven i olika organisationer.

 

Varmt välkommen,

 

Sveriges Kommunikatörer

 

INTRESSEANMÄLAN EVENT

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

loader
Laddar