Kompetenskartläggning

Kartlägg kompetensbehoven i hela kommunikationsteamet

Vi erbjuder en möjlighet att identifiera luckor och utvecklingsmöjligheter i din arbetsgrupp.

Kompetensen har blivit en organisations viktigaste valuta. Vilken kompetens som är avgörande för att en organisation ska överleva förändras nu snabbare än någonsin. Det kan var en nog utmanande uppgift att förstå vilka kunskaper och färdigheter som kommer att behövas framöver. Till det ska varje arbetsgrupp dessutom se hur de står sig i denna utveckling. Chefen har en utmanande uppgift i att försöka bedöma såväl behov som insatser.

Vilka kompetenser är starka i ert team? Vilka kompetenser saknar ni helt? Vad behöver ni utvecklas inom? Vad behöver ni ta in utifrån?

Hitta utvecklingspotential och rekryteringsbehov

Genom att diagnostisera er nuvarande kompetens får ni en helhetsbild som gör det både lättare och effektivare att prioritera insatser, såväl utbildningar som rekryteringar.

Detta presenteras i en rapport som visar:

  • Faktisk och önskad nivå inom 28 olika kompetenser samt gapen däremellan.
  • Möjligheten att analysera, jämföra och förstå uppfattningar hos ledare och medarbetare.
  • En gedigen förståelse för vad teamet faktiskt brinner för och vad dom vill utvecklas inom.

Här kan ni se en exempelrapport 

Hur går det till?

Genom en enkät ställs ett antal frågor om var och ens uppfattning om teamets nuvarande och önskade kompetensnivå. Mot slutet av enkäten får ni även möjlighet att enskilt uttrycka egna önskningar om utvecklingsområden.

Undersökningen tar ca 15 minuter per person att genomföra.
Pris: 4 500 kr ex. moms.

Kompetensområden

Ni kommer att svara på frågar angående teamets kunskap och förmåga inom fem övergripande områden (med totalt 28 kompetenser) som är kritiska för dagens och framtidens kommunikatör.

  • Mål, mätning och analys
  • Påverkan och relationer
  • Ledarskap och arbetsprocesser
  • Intern kommunikation och hållbarhet
  • Digitala medier 

”Kartläggningen har gett oss en tydlig enad bild av vad vi behöver jobba mer med. Resultatet blir en god grund i utveckling av verksamhet och arbetssätt, kompetenshöjande insatser och rekrytering. Stort tack!”

– Linda Wilin, Chef för kommunikationsstaben, Region Sörmland

Anmäl ditt intresse

Nilla Peterson

Har du några frågor?

Varmt välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tel. 070-555 75 50 e-post: nilla.peterson@svkom.se

Nilla Peterson

Har du några frågor?

Varmt välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tel. 070-555 75 50 e-post: nilla.peterson@svkom.se

Relaterat innehåll

Framtidens kompetensbehov hos kommunikatörer. En kartläggning av kompetensområden och identifiering av utvecklingsbehov.

loader
Laddar