Bild på vinnare från 2018

Juryarbete och nomineringsprocess

Alla som vill är välkomna att nominera en eller flera kandidater i de olika kategorierna. Nomineringen är öppen mellan november och februari. Vinnarna utses av en välrenommerad jury.

Juryn för Stora Kommunikatörspriset 2020

Viveka Hirdman-Ryrberg, Senior Advisor på Diplomat Communications (juryns ordförande)
Ann-Marie Begler, Generaldirektör på Regeringskansliet
Erik Modig, Assistant Professor på Handelshögskolan Stockholm
Hanaw Rashid, digital strateg och föreläsare på The Amazing Society
Hanna Brogren, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer
Katarina Mohlin, Head of Communication på If P&C Insurance
Marcus Thomasfolk, Head of Communications på Volkswagen Group Sverige AB
Tom Samuelsson, förra årets vinnare i kategorin Årets unga talang

 

Stora Kommunikatörsprisets fem kategorier

Bästa kommunikativa ledarskap
Belönar en ledare som med dialog, öppenhet och kommunikation motiverar och leder sin organisation mot uppsatta mål. Ledarskapet utgår från tydliga värderingar och bidrar till högt förtroende och goda resultat.

 

Bästa kommunikation näringsliv
Belönar ett team, avdelning eller företag inom näringslivet som under 2019 med stor framgång planerat och genomfört kommunikationsinsatser som har gett tydliga och mätbara resultat. Kommunikationen har skapat hållbart värde och bidragit till verksamhetens mål.  

 

Bästa kommunikation offentlig organisation
Belönar ett team, verksamhet eller organisation inom offentlig sektor som under 2019 med framgång genomfört kommunikationsinsatser som har bidragit till tydliga och hållbara resultat. Kommunikationen har skapat stort värde och förtroende för verksamheten.

 

Bästa kommunikation ideell organisation
Belönar ett team inom ideell sektor som under 2019 med stor framgång genomfört kommunikationsinsatser som har gett tydliga och mätbara resultat. Kommunikationen har skapat hållbart värde och bidragit till verksamhetens mål.  

 

Årets unga talang
Belönar en ung talang som under 2019 har bidragit till utvecklingen av professionell kommunikation genom ny kunskap, ett innovativt perspektiv och kreativitet. Personen får högst fylla 28 år under det år som priset delas ut. 

loader
Laddar