om oss 770x360

Historia

Sveriges Kommunikatörer har stöttat professionen i 70 år

Grunden för Sveriges Kommunikatörer lades redan 1950 när en grupp pressombudsmän. dåtidens pressansvariga, från statliga och rikstäckande organisationer samlades under namnet Sveriges Pressombudsmän.

1950

Grunden till Sveriges Kommunikatörer läggs 1950, då pressombudsmän, dåtidens pressansvariga, från statliga och rikstäckande organisationer samlades under namnet Sveriges Pressombudsmän.

 

1954

Sveriges Pressombudsmän formaliserar sig till att bli Sveriges Pressombudsmän, sammanslutning av Svenska PR-publicister.

 

1959

Föreningen antar ett nytt namn, Sveriges Pressombudsmän, Association of Swedish Public Relations Officers, FSPR.

 

1960

Föreningen byter namn på nytt, nu till Sveriges Public Relations Förening, SPR. Nu har föreningen ca 100 medlemmar. Under senare halvan av 60-talet etableras föreningens kansli, verksamheten organiseras i kommittéer där medlemmar arbetar ideellt för olika ändamål, till exempel Program, Utbildning och Film. Filmkommittén arbetar med den nystartade Guldklappan, en festival för beställningsfilm. Södra och Västra kretsarna bildas för att stärka det lokala och regionala nätverket.

 

1971

När 500 personer är medlemmar, bildar föreningen ett serviceaktiebolag, Sveriges Public Relations AB. I och med detta delas också årsavgiften i två delar; en serviceavgift och en medlemsavgift.

 

1974

Föreningens medlemstidning ändrar form och namn till SPRidningen.

 

1975

600 medlemmar är det vid årsskiftet 1974/75 och föreningen firar 25-årsjubileum. Norra kretsen bildas och den omfattar huvudstaden och resten av landet norr om Stockholm.

 

1979

SPR blir medlem i CERP, den europeiska federationen för nationella föreningar. Ett nytt kansli blir det i egna lokaler vid Fridhemsplan och ett kanslisamarbete startas med Sveriges Personaltidningsförening, SPT.

 

1980

SPR har ca 800 medlemmar.

 

1984

Ett forum för erfarenhetsutbyte kollegor emellan, erfagrupperna, ser dagens ljus.

 

1985

Föreningen firar med 1 000 personer i medlemsrullarna.

 

1987

Föreningen får en ny tidskrift, PR-profil, och tidningen SPRidningen blir ett nyhetsbrev.

 

1989

Föreningsstyrelsen slår fast en ny strategisk inriktning för föreningens verksamhet.

 

1990

Stora Informationspriset delas ut för första gången. Mottagare är Armén. Tidskriften PR-profil läggs ned.

 

1991

Efter två föreningsstämmor byter Sveriges Public Relations Förening namn till Sveriges Informationsförening på hösten. En generalsekreterartjänst inrättas också under året.

 

1992

Föreningsstämman antar nya stadgar och föreningen går ihop med SOFI, Sveriges Offentliga Informatörer. Nyhetsbrevet Informationer ser dagens ljus och SPRidningen går i graven. Kretsarna får ny indelning.

 

1993

Sveriges Informationsförening passerar 2000-medlemmarstrecket och Östra kretsen som har hemvist i Östergötland har sin första aktivitet under året.

 

1994

I januari 1994 flyttar föreningen till ett nytt kansli på Hantverkargatan 71 i Stockholm. Nu finns för första gången möjlighet till styrelse- och medlemsmöten i egna lokaler.

 

1995

Return on Communications, ett utvecklingsprojekt om icke-materiella värden, påbörjas under 1995. Föreningen börjar ge ut ReturInformation, en skriftserie som på sikt ska bli en kunskapsbank för informatörerna. Länken mellan teori och praktik, nyhetsbrevet Teoretiska Informationer, kommer ut med sitt första nummer i december. Detta år definieras också informatörernas arbetsområde, kompetens och etik i dokumentet Effektiv Information.

 

1996

Tre nya kretsar etableras. Norra kretsen (Luleå med omnejd), Mälardalskretsen och en Brysselkrets för EU-inflyttade informatörer.

 

1997

Föreningen publicerar sin första webbplats den 1 oktober 1997. En ny krets, Örebrokretsen, har sina första två träffar.

 

1998

Vid årsskiftet 1997/98 passerar medlemsantalet 3 000. I augusti startar Communication Executives Program, ett ledarskapsprogram för informationschefer tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Uppland och Gästrikland med omnejd får en egen krets, Upplandskretsen.

 

1999

Sveriges Informationsförening har nu mer än 3 500 medlemmar.

 

2000

Föreningen firar 50-årsjubileum och utlyser Informationens år 2000, som bland annat firas genom fem seminarier och utgivning av fem specialskrivna böcker.

 

2001

4 000 medlemmar och nytt handlingsprogram. Ny profil på nyhetsbrevet Informationer och namnbyte till "i". Projektet "Etik i vardagen" inleddes i samarbete med DIK.

 

2002

4 300 medlemmar. Påbörjar arbetet med ny layout för föreningens webbplats.

 

2003

Projektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation startas i samarbete med Handelshögskolan. Guldklappan fyller 40 år.

 

2004

4 500 medlemmar. Föreningen instiftar Rubinpriset som tilldelas en person som gjort betydande insatser för informationsbranschen. 2004 års mottagare var Hans Ingvar Hanson.

 

2005

Föreningen antar nya etiska yrkesnormer. Föreningen startar också "Communication Mentoring Program" (CMP) som är ett karriärsutveckling/mentorprogram för Informationsföreningens medlemmar. Ny layout på nyhetsbrevet "i". 2005 års mottagare av Informationsbranschens Rubin är Inger Larsson.

 

2006

4 650 medlemmar. Sveriges Informationsförening och pr-byråernas branschorganisation Precis presenterar Informationsindex, en undersökning som visar att branschen omsatte totalt 36 miljarder kronor år 2005. 2006 års mottagare av Informationsbranschens Rubin är Lars G Malmer.

 

2007

Informationsindex visar att branschen omsatte ca 40 miljarder kronor år 2006. Kansliet flyttar till nya lokaler på S:t Göransgatan 66 i Stockhlm och har för första gången möjlighet att anordna mindre kurser samt lokala evenemang i egna lokaler. En ny webb med ny teknikplattform lanseras. Föreningen fortsätter att växa och 4 800 personer är nu medlemmar. 2007 års mottagare av Informationsbranschens Rubin är Peje Emilsson.

 

2008

Föreningen lanserar den nya visionen Fler och mer kommunikativa organisationer. Informationsindex 2007 visar att branschen omsatte cirka 46 miljarder kronor. Jerry Bergströms stipendium delas ut för första gången. Föreningen fortsätter att växa och har nu 4 950 medlemmar. Communication Executives Program firar tioårsjubileum. I hamn gick också forskningsprojektet Verksamhetsnyttig information och kommunikation. Rune Borg får Informationsbranschens Rubinpris. 

 

2009

Informationsindex visar att branschen omsatte cirka 48,9 miljarder kronor år 2008. Föreningen har nu över 5 000 medlemmar. Margaretha Sjöberg Boström lämnar uppgiften som generalsekreterare/vd den 1 juni och tf generalsekreterare/vd blir Bengt Möller (tidigare ordförande för föreningen). I november tillträder Sylvia Nylin som vd. Informationsbranschens Rubinpris går till Nils Ingvar Lundin.

 

2010

För första gången sedan mätningarna av informations/PR-branschen började år 2005 har Informationsindex sjunkit. 2009 investerades 41,3 miljarder av företag, organisationer och offentlig sektor i information och PR i Sverige. Informationsföreningens är värd för konferensen World Public Relations Forum den 14–15 juni. 400 personer från 29 länder deltog och 350 tittare följde evenemanget via livesändning. Under dagarna skrevs the Stockholm Accords färdigt, ett dokument som dess pådrivare Toni Muzi Falconi beskriver som "en brief till världens kommunikatörer". Rubinpriset läggs ned och Stora Informationspriset utökas med fyra underkategorier. Styrelsen i Sveriges Informationsförening påbörjar ett arbete för att byta namn. Föreningen flyttar i december till Rosenlundsgatan 52 i Stockholm. Föreningen har nu över 5 300 medlemmar.

 

2011

Föreningen har 5 500 medlemmar och en ny webbplats lanseras. Sylvia Nylin slutar som vd och Cecilia Schön Jansson, föreningens ordförande, kliver in som ställföreträdande.

 

2012

Föreningen byter namn till Sveriges Kommunikatörer. Vid årets slut är 5700 kommunikatörer medlemmar. Föreningen stöder forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap vid Mittuniversitetet. Cecilia Schön Jansson blir permanent vd. Föreningens utbildningsverksamhet har ungefär 1 000 deltagare och över 2 000 deltar i de regionala evenemangen och erfafgrupperna.

 

2013

Sveriges Kommunikatörer medverkar för första gången vid Almedalsveckan i Visby med ett eget program. En av årets stora debatter handlar om hur myndigheter kommunicerar och om det är lämpligt att offentlig sektor anlitar kommunikationsrådgivare. Medlemsantalet stiger till 6 100 medlemmar. Arbetet i regionerna utvecklas och verksamheten finns nu i tio städer. 

 

2014

Sveriges Kommunikatörer har en fortsatt tillväxt och har nu över 6 500 medlemmar. Under hösten startar forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen. Projektet genomförs vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, och kommer att pågå under tre år.

 

2015

Sveriges Kommunikatörer är nu 7 000 medlemmar. Ekonomin är stabil med en oförändrad intäktsnivå från föregående år. Organisationen har varit värd för 120 evenemang och 86 utbildningar.

 

2016

Sveriges Kommunikatörer har en fortsatt tillväxt och har nu 7 400 medlemmar. Organisationen har varit värd för över 90 lokala evenemang och utfört 90 utbildningar med över 1 200 deltagare. Stora Kommunikatörspriset, som har delats ut sedan 1990, består för första gången av fem kategorier. 

loader
Laddar