Två kvinnor i gråa kläder står med ryggen till och skriver på en vit tavlaoch sk

Distanskurs: Train-the-trainer: Utbilda chefer i kommunikativt ledarskap

Kommunikation är chefens viktigaste verktyg för att uppnå sina verksamhetsmål tillsammans med sina medarbetare.

Introduktion och beskrivning

Många chefer upplever att kommunikationsansvaret är komplext och ibland även otydligt. Att leda och kommunicera förändring, och att få nya strategier att bli verklighet är några av chefens allra största kommunikationsutmaningar – och samtidigt en uppgift som verksamheten är helt beroende av att de klarar av.

Många organisationer försöker också i allt större utsträckning utveckla mer självständiga medarbetare som kan ta ett större ansvar att utveckla verksamheten och bidra till fler innovationer. Och i offentliga organisationer bidrar ett starkt fokus på tillitsbaserad styrning och ledning till att förväntningar på chefers förmåga att kommunicera för att skapa delaktighet och självständighet bland medarbetare ökar.

 

”Fantastiskt att få höra både om forskning och egna erfarenheter från kursledaren och bra med de praktiska delarna att ta med sig rakt in i sin egen organisation och utbytet med andra organisationer.”

- Louise Ostrenius, Ingka IKEA

 

Du kommer att lära dig

 • Förstå chefers kommunikationsansvar, -utmaningar och förutsättningar.
 • Se chefers behov och agera proaktivt genom att ge stöd i deras operativa ochstrategiska ledarskap.
 • Utveckla chefers eller ledningsgruppers kommunikation genom t ex utbildning, rådgivning eller facilitering av olika metoder.
 • Hantera verktyg och modeller för utveckla chefers kommunikation i din organisation som helhet - och på individnivå.
 • Om forskning kring kommunikativt ledarskap och strategisk intern kommunikation.
 • Hur chefer kan använda kommunikation för att leda förändring och implementering av nya strategier. 
 • Hur andra organisationer gör för att utveckla chefers kommunikation.


Kursledaren

Susanne Dahlman, kommunikationsrådgivare i eget bolag, har bred erfarenhet av strategisk och intern kommunikation - och kommunikativt ledarskap. Hon har utbildat chefer i ledarskap och kommunikation i ett stort antal organisationer de senaste femton åren, både inom privat och offentlig sektor.  Susanne har tidigare arbetat som kommunikationschef i flera organisationer, t ex inom Alfa Laval, Ikea och Volvo - och i konsultrollen som rådgivare och utbildare, bland annat som vice VD för kommunikationsbyrån Nordisk Kommunikation. Susanne genomför också regelbundet utbildningar för kommunikatörer, både i egen regi och i samarbete med yrkesföreningen Sveriges Kommunikatörer.  Susanne har, tillsammans med Mats Heide, skrivit boken ”Strategisk intern kommunikation - led organisationer med kommunikation (Liber 2019).    

Gästföreläsare

Catrin Johansson, professor Mittuniversitetet Sundsvall – har forskat om kommunikativt ledarskap, nu senast om nyttan av kommunikativt ledarskap.

 

För vem passar kursen

Den här utbildningen passar dig som senior kommunikatör, kommunikationschef eller HR-konsult som vill få ökad förståelse för hur ledarskap och kommunikation hänger ihop. Utbildningen är avsedd för personer som har uppdraget att utveckla chefers kommunikation med sina medarbetare, eller som ska utbilda chefer i kommunikativt ledarskap.

Vad behöver du?

Det är en fördel om du redan arbetar med chefers kommunikation idag, t ex som rådgivare, och har egen erfarenhet som chef.   

Utbildningen omfattar en dag. Teori varvas med praktiska övningar och ger deltagarna tillfällen att förstå chefers kommunikationsutmaningar med sina medarbetare – och hur hen löser dem.

 

Så fungerar distanskursen

 • Kursen genomförs online vid ett visst tillfälle, precis som en fysisk kurs.
 • Med moderna och interaktiva verktyg kan man ställa frågor och diskutera i grupp.
 • Tidsåtgången är angiven ovan i texten.
 • Kursledaren finns med under hela den utsatta kurstiden.
 • Du behöver ha en bra uppkoppling med din dator och du deltar via ett digitalt verktyg med ljud,bild och webkamera.
 • Länk för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan kursstart.
 • Pauser och eget arbete ingår i den angivna tiden av kurstillfället.
VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Kursinnehåll

Chefernas roll i den interna kommunikation

 • Vad är strategisk intern kommunikation - och vilken roll har chefer och ledningen i den interna kommunikationen?
 • Vad säger forskningen om chefers kommunikation i organisationer och kommunikativt ledarskap?

Hur kan kommunikatören utveckla kommunikativt ledarskap?

 • Vad innebär det att stödja chefer i rollen som kommunikatör? Coachande förhållningssätt jämfört med rollen som rådgivare.
 • Hur bemöter man vanliga reaktioner och frågor från chefer om deras interna kommunikationsansvar och -utmaningar?

Att utbilda chefer i kommunikativt ledarskap

 • Konkreta sätt att utveckla chefers och ledningens kommunikation. Vad kan en utbildning innehålla? Möjlighet att prova olika metoder.
 • Hur skapas bra förutsättningar för chefer att kommunicera annorlunda i praktiken – efter en utbildning.
 • Hur samarbetar man med andra inom organisationen för att utveckla chefers kommunikativa ledarskap?
 • Hur skapas bra förutsättningar för chefer att kommunicera annorlunda i praktiken – efter en utbildning. Andra sätt, än utbildning, att stödja kommunikativt ledarskap.

Inspireras av andra organisationers arbetssätt

 • Hur gör andra - exempel från flera olika organisationer både i offentlig och privat verksamhet.

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Undrar du om utbildningen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tfn: +46 70 555 75 50 Mejladress: nilla.peterson@svkom.se

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Undrar du om utbildningen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tfn: +46 70 555 75 50 Mejladress: nilla.peterson@svkom.se

loader
Laddar