Två kvinnor i gråa kläder står med ryggen till och skriver på en vit tavlaoch sk

Distanskurs: Train-the-trainer: Utbilda chefer i kommunikativt ledarskap

Kommunikation är chefens viktigaste verktyg för att uppnå sina verksamhetsmål tillsammans med sina medarbetare. Kommunikatörer – och organisationer - har mycket att vinna på att utbilda chefer i kommunikativt ledarskap. Den här kursen finns även som fysisk i Stockholm 2023. 

Introduktion och beskrivning

Många chefer vet att kommunikation är en viktig del av ledarskapet, men
upplever samtidigt ofta att kommunikationsansvaret är komplext och
otydligt. Att leda och kommunicera förändring och att få nya strategier att
bli verklighet är några av chefens allra största kommunikationsutmaningar
– och samtidigt uppgifter som verksamheten är helt beroende av att de
klarar av.

Många organisationer försöker också få medarbetare att bli mer
självständiga och ta ett större ansvar för att bidra till att verksamheten
utvecklas – vilket ställer nya krav på ledarskap och kommunikation. Och i
offentliga organisationer bidrar ett starkt fokus på tillitsbaserad styrning
och ledning till att förväntningar på chefers förmåga att kommunicera för
att skapa delaktighet och självständighet bland medarbetare ökar.

Kommunikatörer kan bidra till att chefer ökar sin förmåga att kommunicera
inom organisationen och inte minst med sina medarbetare,
t ex genom att erbjuda utbildning i kommunikativt ledarskap.

Den här kursen ger kommunikatörer, och andra som vill utveckla
kommunikativt ledarskap, en möjlighet att ta steg mot en, för många, ny
roll som utbildare och kommunikationsutvecklare.

 

”Fantastiskt att få höra både om forskning och egna erfarenheter från kursledaren och bra med de praktiska delarna att ta med sig rakt in i sin egen organisation och utbytet med andra organisationer.”

- Louise Ostrenius, Ingka IKEA

 

Du kommer att lära dig

 • Förstå vad kommunikativt ledarskap är och vad som krävs för att utveckla det i en organisation, genom t ex utbildning och rådgivning.
 • Förstå chefers interna kommunikationsutmaningar för att kunna bidra till att chefer kan lösa dem.
 • Vad en utbildning i kommunikativt ledarskap kan innehålla och möjlighet att diskutera olika konkreta modeller och metoder.
 • Hur chefer kan använda kommunikation för att leda förändring och implementering av nya strategier.
 • Om forskning kring kommunikativt ledarskap, strategisk intern kommunikation och tillitsbaserad styrning och ledning.
 • Vad det innebär det att stödja chefer i rollen som kommunikatör.
 • Coachande förhållningssätt jämfört med rollen som rådgivare.
 • Hur andra organisationer gör för att utveckla chefers kommunikation i organisationer/kommunikativt ledarskap.
 • Hur man kan sätta mål och mäta kommunikativt ledarskap.


Kursledaren

Susanne Dahlman, kommunikationsrådgivare i eget bolag, har bred erfarenhet av strategisk och intern kommunikation - och kommunikativt ledarskap. Hon har utbildat chefer i ledarskap och kommunikation i ett stort antal organisationer de senaste femton åren, både inom privat och offentlig sektor.  Susanne har tidigare arbetat som kommunikationschef i flera organisationer, t ex inom Alfa Laval, Ikea och Volvo - och i konsultrollen som rådgivare och utbildare, bland annat som vice VD för kommunikationsbyrån Nordisk Kommunikation.

Susanne har, tillsammans med Mats Heide, skrivit boken ”Strategisk intern kommunikation - led organisationer med kommunikation (Liber 2019).    

Gästföreläsare

Kennie Kjellström, AB Volvo, har lång erfarenhet av att utveckla kommunikativt ledarskap. Sedan 2013 är han ansvarig för utbildningen ”Communicating for Results” som erbjuds chefer inom Volvokoncernen runt om i världen.


Helena Thorsson och Fredrika Swedenborg, Malmö stad har arbetat länge med kommunikationsutbildning för chefer – och för att stärka kommunikatörer att ta rollen som utbildare och rådgivare.


Louise Bringselius är forskare vid Lunds universitet och expert på tillitsbaserad styrning och ledning. Vi lyssnar till och resonerar kring hennes förinspelade beskrivningar av en ny syn på ledarskap och kommunikation.

 

För vem passar kursen

Den här utbildningen passar dig som senior kommunikatör, kommunikations- eller HR-chef som vill få ökad förståelse för hur man utvecklar kommunikativt ledarskap, t ex genom att utbilda chefer.

Vad behöver du?

Det är en fördel om du redan arbetar med chefers kommunikation idag,
t ex som rådgivare, eller med ledarskapsfrågor. Det är också en fördel, men inget krav, om du har egen erfarenhet som chef.

Teori varvas med praktiska övningar och ger deltagarna tillfällen att förstå chefers interna kommunikationsutmaningar – och hur chefen löser dem.

 

Så fungerar distanskursen

 • Kursen genomförs online vid ett visst tillfälle, precis som en fysisk kurs.
 • Med moderna och interaktiva verktyg kan man ställa frågor och diskutera i grupp.
 • Tidsåtgången är angiven ovan i texten.
 • Kursledaren finns med under hela den utsatta kurstiden.
 • Du behöver ha en bra uppkoppling med din dator och du deltar via ett digitalt verktyg med ljud,bild och webkamera.
 • Länk för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan kursstart.
 • Pauser och eget arbete ingår i den angivna tiden av kurstillfället.

 

Skräddarsy din utbildning till hela teamet

Du vet väl att vi kan hålla den här utbildningen hos er och kompetensutveckla hela teamet på en gång? Kursen anpassas då efter era unika behov och förutsättningar. Vi gör även helt skräddarsydda utbildningar på uppdrag av våra kunder. Kontakta gärna EvaHanna Wittrin så berättar vi mer, eller läs mer här.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Kursinnehåll

Chefernas roll i den interna kommunikation

 • Vad är strategisk intern kommunikation - och vilken roll har chefer och ledningen i den interna kommunikationen?
 • Vad säger forskningen om chefers kommunikation i organisationer och kommunikativt ledarskap?

Hur kan kommunikatören utveckla kommunikativt ledarskap?

 • Vad innebär det att stödja chefer i rollen som kommunikatör? Coachande förhållningssätt jämfört med rollen som rådgivare.
 • Hur bemöter man vanliga reaktioner och frågor från chefer om deras interna kommunikationsansvar och -utmaningar?

Att utbilda chefer i kommunikativt ledarskap

 • Konkreta sätt att utveckla chefers och ledningens kommunikation. Vad kan en utbildning innehålla? Möjlighet att prova olika metoder.
 • Hur skapas bra förutsättningar för chefer att kommunicera annorlunda i praktiken – efter en utbildning.
 • Hur samarbetar man med andra inom organisationen för att utveckla chefers kommunikativa ledarskap?
 • Hur skapas bra förutsättningar för chefer att kommunicera annorlunda i praktiken – efter en utbildning. Andra sätt, än utbildning, att stödja kommunikativt ledarskap.

Inspireras av andra organisationers arbetssätt

 • Hur gör andra - exempel från flera olika organisationer både i offentlig och privat verksamhet.

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig. Mejl: Emma.Ekenberg@svkom.se. Tel: 0735 963 309

Emma Ekenberg

Emma Ekenberg

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig. Mejl: Emma.Ekenberg@svkom.se. Tel: 0735 963 309

loader
Laddar