Två män i yngre medåldern med mössa och keps som pratar framför en vägg fylld av post-itlappar och affischer

Stärk varumärket – förflytta positioner

Vilka är vi? Vilket är vårt why och existensberättigande? Vilken är vår känsla och vilka associationer vill vi att konsumenterna av vår idé ska göra? Hur positionerar vi oss på marknaden och gentemot konkurrenter? Vilka är våra målgrupper och vilken relation har vi till dem, och de till oss?

För att svara på dessa frågor är det bra att ha en genomarbetad varumärkesplattform att utgå ifrån. Hur man tar fram en sådan får lära dig under de här två kursdagarna. 

Du får lära dig att se sammanhangen i arbetet med varumärket, marknadsföringen, kommunikationen och försäljningen. Och hur vi förflyttar kommunikationsfunktionen från reaktiv och taktisk till mer proaktiv och strategisk. Vi resonerar kring kommunikationsavdelningens tre viktigaste frågor: Vilka är vi, vart ska vi och hur tar vi oss dit?

 

Introduktion och beskrivning

Många kommunikatörer upplever arbetssituationen som en enda lång att göra-lista. Tiden äts upp av brandkårsutryckningar och ad hoc-beslut i stället för att ägnas åt strategiskt arbete med tydligasyften och mål.

En stödjande kommunikationsfunktion blir ofta reaktiv. Den tar emot strategier, ger support till andra och det mesta handlar om att leverera aktiviteter. Medan en värdeskapande funktion är proaktiv och utvecklar företagsgemensamma synsätt och arbetsmetoder för varumärke, kommunikation och marknadsföring.

En sådan kommunikationsfunktion bär strategiarbetet och leder genomförandet med kunskap och inspiration, sprider insikter om kunder och marknaden, identifierar och kommunicerar affärsmöjligheter och blir på så sätt en grundbult i verksamheten liksom en affärkritisk resurs.

 

Under kursens två dagar varvas föreläsningar och kortare workshops där du som deltagare får dela med dig av dina problem och utmaningar och lära av andras. Som en röd tråd går innehållet och beståndsdelarna i en varumärkesplattform, en kommunikationsstrategi och ett konceptuellt ramverk.

 

Du kommer att lära dig

  • Att förstå och nyttja varumärkesplattformens betydelse som styrinstrument
  • Att inspirera och motivera till att hålla i det egna varumärket
  • Att agera som en värdeskapande funktion
  • Att skapa bättre samarbeten med reklambyråer och kommunikationskonsulter
  • Att skriva och leverera bättre briefer

 

Kursbeskrivning

Vart ska vi? Handlar om verksamhetens mål. Vilka kommunikationsmål har vi? Hur är de kopplade till marknadsmålen och hur ser relationen till affärsmålen ut? Hur lyder visionen?

 

Hur tar vi oss dit? Handlar om den kommunikationsstrategi som bygger på varumärkesplattformen. Den syftar på budskapen, både övergripande och stödjande, på kommunikationens tonalitet och kreativa utformning, på grundläggande idé och övergripande koncept. Och eftersom all kommunikation sker på mottagarens villkor är det viktigt att ta hänsyn till målgruppernas förutsättningar. Kommunikationen bör rätta sig efter ett tydligt visuellt och verbalt ramverk som underlättar för mottagarna att känna igen sig, vilket i sig bygger förtroende och långsiktiga relationer.

 

Kursledare

Kursen leds av Geta Kroon och Martin Nordlinder, båda seniora konsulter och erfarna pedagoger och föreläsare. Tillsammans driver de Kroon & Nordlinder / Workshops i varumärkesutveckling där de processleder företag och organisationer i arbetet med att ta fram stabila varumärkesplattformar, kreativa koncept och grundläggande kommunikationsstrategier.

Geta har ett förflutet som marknadsstrateg och reklamköpare på flera nationella och internationella företag.

Martin är copywriter/creative director som både arbetat på och själv drivit ett antal reklambyråer. Båda är vana föreläsare och undervisar kontinuerligt på Berghs School of Communications sedan många år.

Martin och Geta har skrivit boken Vem bryr sig? – en bok om varumärken och kommunikation.

 

För vem passar kursen?

Den här kursen är till för dig arbetar på eller leder en kommunikationsavdelning, som antingen köper kommunikationstjänster från reklambyråer och konsulter eller är beställare till en egen inhouseavdelning. Du bör ha något eller några års erfarenhet från en marknads- och/eller kommunikationsavdelning.

Har du en vardag där du brottas med att prioritera bland uppgifterna och saknar kanske en vägledande varumärkesplattform eller har svårt att göra den tillräckligt konkret för att den ska fungera som underlag för andra kommer du ha stor nytta och glädje av den här kursen!

 

Skräddarsy din utbildning till hela teamet

Du vet väl att vi kan hålla den här utbildningen hos er och kompetensutveckla hela teamet på en gång? Kursen anpassas då efter era unika behov och förutsättningar. Vi gör även helt skräddarsydda utbildningar på uppdrag av våra kunder. Kontakta gärna EvaHanna Wittrin så berättar vi mer, eller läs mer här.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig. Mejl: Emma.Ekenberg@svkom.se. Tel: 0735 963 309

Emma Ekenberg

Emma Ekenberg

Vill du veta mer?

Undrar du om kursen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Emma Ekenberg, Kurs- och nätverksansvarig. Mejl: Emma.Ekenberg@svkom.se. Tel: 0735 963 309

Kursinnehåll

Vikten av samsyn och samordning

Varumärkesplattformens funktion, syfte och innehåll

Varumärket som styrande strategiskt instrument

Kommunikationsstrategiska grunder

Visuellt och verbalt ramverk för kommunikation

Kreativa koncept

loader
Laddar