Professionen

Vad gör en kommunikatör?

Kommunikatör, informatör, direktör eller kreatör? Oavsett roll, nivå eller arbetsområde så är kommunikationsbranschen både mångfacetterad och bred. Under denna sida reder vi ut några av frågeställningarna kring kommunikatörens yrkesroll. 

Kanske finns det lika många kommunikationsroller som det finns kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer är i alla fall övertygade om att det finns en sak som förenar oss – kommunikation skapar värde. Kommunikatörer har möjlighet att påverka organisationer internt och externt, emotionellt, affärsmässigt och organisatoriskt.

 

Kommunikatörens roll

Kommunikatörens viktigaste uppgift är att utveckla sina organisationer till kommunikativa organisationer. Som sådan kan man finna sig i en eller flera av nedanstående roller.

 

Processutvecklare

Är delaktig redan från början i att identifiera, utveckla och följa upp affärs- och verksamhetsprocesser tillsammans med andra funktioner. De kommunikativa aspekterna blir därmed tillgodosedda under hela arbetet.

Medlare

I dialog med andra funktioner komma fram till rätt budskap. Vara den som påverkar och sammanfattar budskapet i den riktning där alla kan enas om en gemensam ståndpunkt och som för företaget eller organisationen framåt i rätt riktning.

Coach

Hjälper andra i deras kommunikativa utveckling. Det kan handla både om att vara bollplank till chefer, skapa utvärderingssystem för chefernas kommunikativa ledarskap eller utbilda medarbetarna i kommunikation.

Påverkare

Ansvarar för att driva på en förändrad syn på den egna organisationen ur ett omvärldsperspektiv. Påverkaren måste ibland kunna formulera obehagliga sanningar, för att organisationen ska ha en så realistisk syn på sig själv och sina chanser till framgång som möjligt, och utifrån detta fatta kloka beslut.

loader
Laddar