sk kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen fungerar som stöd för att effektivisera det strategiska och operativa arbetet. Här är en mall som underlättar din kommunikationsplanering.

Sveriges Kommunikatörer har tagit fram en mall som du som arbetar inom kommunikation ska kunna använda i ditt arbete, oavsett sektor, organisationsstorlek eller typ av kommunikationsinsatser. Kommunikationsplanen ska tydliggöra grunderna för arbetet, men framförallt hur förflyttningar ska genomföras med hjälp av kommunikation. Genom att välja att använda de delar som passar just din organisation kan du anpassa planen för såväl intern, som extern kommunikation.

Tänkt på att hålla kommunikationsplanen kortfattad och tydlig. Poängen är att ni ofta ska kunna återkomma till planen, att den ska vara koncis och klar nog för alla att kunna arbeta utefter.

Ladda ned mallen för kommunikationsplanen blå pil

Kom igång med kommunikationsplaneringen

Andris Zvejnieks, seniorkonsult och kursledare för kursen Kommunikationsplanering, har tagit fram en checklista med strategiska frågor som hjälper dig komma igång med planeringen. Frågorna fungerar lika bra för långsiktig planering som för akut kriskommunikation.

Pil upp European Communication Monitor konstaterar att organisationer som är bäst gör två saker: (1) I högre utsträckning än andra har de byggt in lyssnande i sin strategi, (2) De är bättre på att följa upp den data de får in genom sitt lyssnande.

 

Pil upp Kommunikationsplaner har inget egenvärde. Om de inte stödjer behovet, våga frångå.

 

11 frågor som tar dig hela vägen

 • Vad står vi för? Vad är vår vision och vilka är våra värderingar?
 • Vilken utmaning ska kommunikationen lösa?
 • Är det verkligen ett kommunikationsproblem?
 • Vilka är intressenter och vilka är målgrupper?
 • Vad har vi för data och annan kunskap om målgrupperna?
 • Vad behöver målgrupperna veta, känna och göra för att vi ska nå målen?
 • Vad krävs för att vi ska beröra och tränga igenom bruset?
 • Med tidigare frågor besvarade: När, var, och genom vilka kanaler når vi varje målgrupp bäst?
 • Vilka individer i vår organisation behöver aktiveras?
 • Vilka resurser behövs för att genomföra planen?
 • Vilka är kritiska framgångsfaktorer för att vi ska lyckas?


Ladda ner checklistan som pdf blå pil

Citatbubbla

Relaterat innehåll

algoritmer social dilemma

Som kommunikatörer för vi en allt tuffare kamp om våra målgruppers uppmärksamhet. Andris Zvejnieks, konsult inom strategisk kommunikation, frågar sig...

loader
Laddar