Kommunikationsplanering

Få platser kvar

NÅ DINA MÅL MED EN VÄL GENOMFÖRD PLAN

 

1 DAG
22 MAJ
I STOCKHOLM
PETER ERIKSON

 

"Det bästa med kursen var att få lyfta vardagens frågor som dyker upp i arbetet, att få insyn i hur man tänker i andra organisationer, och att få en del verktyg att arbeta efter."
Christina Dagberger, kommunikatör, Svenska kyrkan

 

"Kursen tog upp exakt det jag behövde. De bitar jag fick med mig passar rakt in i det jag arbetar med just nu."
Peter Rohdin, kommunikatör, Nacka kommun

 

"Bra och öppen dialog, tydlig och pedagogisk, fullt förståeligt även för den som inte arbetat med kommunikation tidigare. Bred erfarenhet, många goda exempel."
Anita Öhrlund, regionchef, Maskinentreprenörerna

 

"Dagens kommunikationsbrus kräver tydliga prioriteringar av vad som är viktigt att göra för att stödja organisationens mål. Kommunikationsplanen är ett verktyg för att få överblick och engagera alla berörda för att nå uppsatta mål."
Peter Erikson, kursledare

 

I dag gör färre organisationer och företag årsplaner för sin kommunikation. Parallellt blir det allt viktigare att styra projekt genom tydliga planer. En bra kommunikationsplan fungerar som en checklista, så att arbetet i vardagen fungerar så smidigt som möjligt.För att nå största möjliga effekt med din kommunikation måste du arbeta strategiskt och systematiskt. Det gäller att ta hänsyn till organisationens övergripande mål och att förstå sin målgrupps be-hov. Hur lägger jag upp mitt arbete på bästa sätt? Hur går jag tillväga för att analysera min omvärld och min målgrupp? Vilka kanaler ska jag använda och hur ska jag utforma mitt budskap? Här lär du dig att arbeta fram en kommunikationsplan, steg för steg. Under dagen varvar vi teoretiska föreläsningar med gruppdiskussioner.

 

Innehåll

I kursmomenten ingår:

  • Värdet av en kommunikationsplan
  • Kommunikationsplanens olika delar; nulägesanalys, kanalval, uppföljning och utvärdering
  • Språket i din kommunikationsplan
  • Att bryta ned planen i mindre delar
  • Kommunikationsstrategiska vägval
  • Att använda planen som enkel checklista
  • Tidsplanering
  • Metoder för uppföljning och utvärdering

Frågor om kursinnehållet?

Kontakta gärna Nilla Peterson, Sveriges Kommunikatörer nilla.peterson@sverigeskommunikatorer.se eller våra kursledare direkt om du har frågor kring innehållet i våra kurser!

 

Kursledare

Peter Erikson

Peter Erikson är en av Sveriges mest erfarna kommunikatörer. Han är idag styrelseordförande för Reformklubben, en av Sveriges ledande kommunikationskonsulter. Han har tidigare varit tf kommunikationschef för Telenor och TCO, samt VD för Grayling och Rikta Kommunikation. Han har även arbetat som kommunikationsdirektör i börsföretag samt med pressjour på SJ. Peter har skrivit boken ”Planerad Kommunikation”, som är kursdokumentation och ingår i kursavgiften.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar