Communication Executives Program 2020

START 4 FEBRUARI
2020 I STOCKHOLM
MANAGEMENTPROGRAM FÖR CHEFER INOM KOMMUNIKATION

Ett omfattande managementprogram för dig som är chef inom kommunikation, sitter i ledningsgrupp eller är på väg in i en ledande befattning.
Programmets fokus är omvärldsperspektiv, strategi, ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling. Programmet omfattar 20 dagar fördelade på sex moduler:
Trender och omvärldsanalys . Relationer och påverkan – Strategi, innovation och utveckling – Ekonomistyrning och finansiel kommunikation – Ledarskap – Kommunikation och ledning.

Communication Executives Program, CEP, är utvecklat i samarbete med SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm. Syftet med utbildningen är att utveckla din förmåga att aktivt, analytiskt och kreativt ta dig an ledningsfrågor. Du får fördjupad förståelse för verksamhets-och affärsutveckling, stärker ditt ledarskap och förfinar din förmåga att leda det kommunikativa arbetet i din organisation. Utbildningen ger dig dessutom ett värdefullt nätverk som fortsätter att bidra till din utveckling långt efter programmets slut. Efter genomförd utbildning och slutförande av tillhörande projektarbete blir du examinerad och tilldelas ett diplom.

Utbildningen leds av Anne Gregory, Professor of Corporate Communication at the University of Huddersfield. Biträdande programledare är Charlotte Simonsson, lärare och forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

Eget projekt under programmet

Under CEP programmet jobbar du med et eget projekt som är knutet till din verksamhet.


CEP är forskningsbaserat

Föreläsarna i CEP har ofta forskat och har en lång och gedigen karriär inom sitt område. Programledaren för CEP kommer från Huddersfield University i England och från Lunds universitet, Institutet för strategisk kommunikation.  – här drivs många forskningsprojekt bland annat Kommunikativa organisationer i samarbete med bland andra Sveriges Kommunikatörer.


CEP är också ett nätverk

Du skapar och är med i ett nätverk som oftast lever livet ut. Efter 20 intensiva utbildningsdagar, många middagar och kvällsdiskussioner har du byggt upp en stark och förtrogen relation till kurskollegor som du kommer att ha glädje av för resten av ditt liv.

Efter utbildningen kan du gå med i ett nätverk för samtliga CEP:are genom tiderna, Communication Executives Network. Nätverkets syfte är att etablera kontakter utanför de årsvisa nätverken  samt att fortsätta med kompetensutveckling inom olika områden. Nätverket ses ca två gånger per år i föreläsningssammanhang.

 

Modulerna

Programmets sex moduler ger dig ett helhetsperspektiv på omvärlden, strategiarbete, ledarskap och verksamhets-/affärsutveckling. Teori och föreläsningar varvas med praktiska uppgifter och reflektion.


Modul 1
4 - 7  februari - Trender och omvärldsanalys - 4 dagar

Denna inledande modul fokuserar aktuella trender och aspekter som är en del av alla organisationers omvärld, t. ex. politik, ekonomi och teknologi/digitalisering. Modulen avslutas med en mer handfast del där deltagarna får verktyg till att själva arbeta med omvärldsanalyser.

 

Modul 2
25 - 27 mars - Relationer och påverkan - 3 dagar

Modulen handlar om organisationens olika intressenter och hur man kan arbeta för att utveckla relationer och skapa påverkan. Faktorer som digitalisering, nya konsumtionsmönster och ett förändrat arbetsliv har skapat helt nya förutsättningar för relationsskapande.

 

Modul 3
6 - 8 maj - Strategi, innovation och utveckling - 3 dagar

Programmets tredje modul tar ett helhetsgrepp om strategi och verksamhets-/affärsutveckling. Som en viktig
del i detta tar vi upp hur man ska skapa innovativa och hållbara organisationer. Här behandlas dessutom kommunikationsstrategiskt arbetet där vi knyter an till aktuell forskning om värdeskapande kommunikation och kommunikationens koppling till övergripande affärsmål (goal alignment).

 

Modul 4
9 - 11 september - Ekonomistyrning och finansiell kommunikation - 3 dagar

Den här modulen fokuserar ekonomiprocesser och finansiella aspekter. Den inledande delen tar bland annat fasta på hur en verksamhets- eller affärsplan kan omvandlas till finansiella mål och uppföljning av dessa. Den avslutande delen behandlar investor relations och finansiell kommunikation.

 

Modul 5
14 - 16 oktober - Ledarskap- 3 dagar

Modulens övergripande tema handlar om det personliga ledarskapet och hur deltagarna kan utvecklas i sin roll som chef och ledare. Vi går igenom hur forskningen om och synen på ledarskap har utvecklats genom tiderna. Här diskuteras även de kommunikativa aspekterna av ledarskap och deltagarnas roll i att driva utveckling av ledarskap i den egna organisationen. De två avslutande dagarna fokuseras på en beteendeprofilundersökning i syfte att ge deltagarna bättre förståelse av det egna beteendet samt andra övningar.

 

Modul 6
17 - 20  november - Kommunikation och ledning - 4 dagar

Den sjätte modulen handlar om hur ledningsarbete och kommunikation hänger ihop - både strategiskt och till vardags. Modulen tar upp ledningsgruppens kommunikation, men också hur kommunikation i en organisation ledas och utvecklas i ett övergripande perspektiv. 

 

Internat

Detta är en internatkurs där kvällsaktiviteter ingår. Kostnader för logi och måltider på kursgården (bokas av Sverige Kommunikatörer) tillkommer med cirka 38 000 kronor exklusive moms.

 

Kursledare

Anne Gregory & Charlotte Simonsson

Communication Executives Program leds av Anne Gregory, Professor of Corporate Communication at the University of Huddersfield. Biträdande programledare är Charlotte Simonsson, lärare och forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar