Hållbarhet 2018 - Det hållbara varumärket

1 DAG, 11 OKTOBER
I STOCKHOLM
YLVA SKOOGH

"I dag krävs ett kommunikativt ledarskap för en hållbar utveckling. Denna kurs är för dig som vill leda utvecklingen på hållbarhetsområdet."
Ylva Skoogh, kursledare


”Seminarieserien Hållbarhet lärde mig otroligt mycket om varför alla företag behöver arbeta för hållbar utveckling. Den gav mig argument för och inspiration till hur vi kunde och kan fortsätta utveckla mitt företags CSR-arbete. Dessutom påverkade det mig personligen till att bli en ”bättre” konsument – med all kunskap man fick med sig är det omöjligt att inte ta ansvar och göra bättre val."
Veronica Hjelte, Kommunikationschef på SKL Fastigheter och Service, som var deltagare i Hållbarhet 2015.


Allt fler organisationer sätter hållbarhet i fokus. Utvecklingen på området går allt snabbare och ny svensk lagstiftning om hållbarhetsredovisning och mångfald gäller från och med 2017.


Hållbarhet 2018 knyter an till FN:s Agenda 2030 och de Globala målen för en hållbar utveckling som antogs i september 2015, samt klimatförhandlingarna i december samma år. Hur ska vi arbeta med målen och vilka förändringar måste ske.


Kursen vänder sig till dig som har ambitionen att ligga i framkant när det gäller hållbarhet. Vi beskriver trender inom hållbarhet och företagens ansvar, och analysera hur olika organisationer förhåller sig till utvecklingen. Gästföreläsare inspirerar genom goda exempel.


Du är kommunikations-, marknads- eller hållbarhetschef eller specialist inom hållbarhet eller företags ansvar (CSR) och vill få ny inspiration och byta erfarenheter med kollegor från andra företag och organisationer.

Dagens tema - Det hållbara varumärket

• Hållbar konsumtion och produktion
• Konsumentbeteende och hållbarhet - är 'nudging' en väg framåt?
• Kommunikativa utmaningar kopplat till hållbar konsumtion
• Det 'hållbara varumärket' - hur hållbart är det egentligen?

Gästföreläsare

Madeleine Andersson, Reporting and Communication Corporate Responsibility ICA, kommer att tala om ICAs interna hållbarhetsarbete inom hela värdekedjan dvs från produktion till konsument
Maria Sandow,  kanslichef för Svensk Handel Stil, kommer att prata om hållbar konsumtion och produktion med fokus på modebranschen.
Cecilia Nettelbladt Stenberg,  Senior Communications Specialist IKEA Group Corporate Communications, berättar om IKEA Group's jämställdhetsarbete och den globala kampanjen 'Equality works better'.
Christian Lindahl,  Head of Wealth Management Ålandsbanken Sverige, kommer att tala om bankens hållbarhetsarbete och Östersjöprojektet – kan en bank rädda ett hav som inte kan andas?


Fyra kursdagar totalt

Vi har ytterligare två kurstillfällen kvar inom Hållbarhet under året:

Du får boken Antropocen: en essä om människans tidsålder av Sverker Sörlin om du bokar sex veckor innan kursstart.

Kontakta gisela.holmer@sverigeskommunikatorer.se för mer information. 

Frågor om kursinnehållet?

Kontakta gärna Nilla Peterson nilla.peterson@sverigeskommunikatorer.se eller våra kursledare direkt om du har frågor kring innehållet i våra kurser!

 

 

 

Kursledare

Ylva Skoogh

Ylva Skoogh – Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy. Ylva Skoogh är civilekonom, har en M.A. i internationella relationer och har också studerat Social-Ecology, Business Ethics och Corporate Social Responsibility vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat inom IKEA och Åhléns.

Få 25 % rabatt på alla kurser

Bli medlem
loader
Laddar