Distanskurs: Kommunikationstjänster – bli en bra beställare

Hur kan du både bygga en tillitsfull relation och vara kravställare?

Introduktion och beskrivning

Vad bör du tänka på för att utvecklas som beställare av konsulttjänster? Hur långt bör du ha kommit när det gäller behov och krav innan du ber om offert? Hur kan du ge ramar och förutsättningar, utan att hämma den kreativa processen? Och hur kan samarbetet följas upp? Här får du inblick i både konsult- och beställarperspektiv samt praktiska tips. Som deltagare bjuds du även in till dialog och erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare under kursen.

 

Du kommer att lära dig

 • Den viktiga inledningen av ett byråsamarbete
 • Beställning av ett konkret uppdrag – offertprocessen  
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Förutsättning kring ekonomi och prissättning
 • Målfokuserad förfrågan – vilken är utmaningen? Vad ska uppnås?
 • Hur undviker man att få förslag som inte är genomförbara?
 • Återkoppling och uppföljning 
 •   

Kursledare

Kursen leds av Anna Saxberg, kundansvarig seniorkonsult och partner på kommunikationsbyrån Gullers Grupp. Anna har drygt 15 års konsulterfarenhet och har arbetat med stora varumärkesprojekt, intern och extern kommunikation, PR, krishantering, design-, koncept- och kampanjprojekt. Anna har arbetat på uppdrag av en rad myndigheter, företag, kommuner, regioner och organisationer inom ideell sektor. Anna har även undervisat i strategisk kommunikation, organisationskommunikation och vetenskaplig metod vid Mittuniversitetet. Hon har genom åren hållit en rad återkommande och uppskattade kurser i Sveriges kommunikatörers regi.

Gästföreläsare Caroline Thunved har lång och gedigen erfarenhet av att köpa konsulttjänster från byråer med olika inriktningar. Hon har skapat en rad framgångsrika och prisbelönta satsningar och gjort omfattande varumärkesresor tillsammans med sina byråpartners. Caroline är nu kommunikationschef på Rädda Barnen och tidigare haft motsvarande roll på Scouterna. Caroline har även själv en bakgrund som konsult. 

 

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som är eller ska bli beställare av konsulttjänster inom kommunikation, oavsett sektor (kursen avser inte specifikt offentlig upphandling enligt LOU). 

Vad behöver du?

Inga särskilda förkunskaper krävs.

 

Så fungerar distanskursen

 • Kursen genomförs online vid ett visst tillfälle, precis som en fysisk kurs.
 • Kursledaren finns med under hela den utsatta kurstiden.
 • Du behöver ha en bra uppkoppling med din dator och du deltar via ett digitalt verktyg med ljud, bild och webkamera. Länk för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan kursstart.
 • Pauser och diskussioner ingår i den angivna tiden av kurstillfället.
VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Kursinnehåll

Spelregler för ett gott samarbete

- Hur bygger vi goda relationer? Hur inleder vi samarbetet?

 

Mål och ramar för strategisk relevans

- Hur undviker man att byråns förslag skjuter vid sidan av målet?

 

Framgångsfaktorer och fallgropar

- Vad kännetecknar ett gott byråsamarbete? Vilka är de vanliga fallgroparna?

 

Andras erfarenheter

- Vilka erfarenheter finns i gruppen och hos andra? Vad och hur kan vi lära av varandra?


Återkoppling och uppföljning

- Former för feedback och uppföljning som leder framåt.

Kontakta oss

EvaHanna Wittrin, utbildningschef kurser och nätverk. Mejl: evahanna.wittrin@svkom.se. Tel: +46 722 871 871

EvaHanna Wittrin

EvaHanna Wittrin

Kontakta oss

EvaHanna Wittrin, utbildningschef kurser och nätverk. Mejl: evahanna.wittrin@svkom.se. Tel: +46 722 871 871

loader
Laddar