Distanskurs: Finansiell kommunikation i kris

Förbättra din förmåga att kommunicera finansiella konsekvenser av händelser och beslut genom att använda bekanta och begripliga privatekonomiska resonemang som referensram.

Introduktion och beskrivning

Covid-19 har dramatiska effekter för många företag. För vissa raderas intäkterna ut, medan kostnaderna i stor utsträckning finns kvar. Långtgående åtgärder är nödvändiga, i synnerhet för de företag som har för små buffertar för att överleva en djup och långvarig svacka.

Kommunikatörens roll i detta läge kan inte överskattas! Det är en omfattande och ansvarsfull roll, kanske också en utmanade roll om det finns tendenser att klandra budbäraren. Det kan även vara en obekväm roll för den kommunikatör som upplever sig sakna ekonomiska kunskaper, eftersom så stor del av kommunikationen har finansiella inslag.

Du kommer att lära dig och förstå

 • att ekonomi är kul!
 • att privatekonomiska resonemang är en kraftfull referensram eftersom en mottagare av ett budskap kan relateratill dem
 • att väva in privatekonomiska analogier när din behöver kommunicera finansiella konsekvenser av händelser och/eller beslut

 

Kursledare

Magnus Bild är en av föreläsarna på Communication Executives Program och driver sedan 15 år det finansiella utbildningsföretaget Bild & Runsten. Magnus har varit adjungerad professor i finansiell kommunikation på Handelshögskolan i Stockholm.

Så fungerar distanskursen

 • Kursen genomförs online vid ett visst tillfälle, precis som en fysisk kurs.
 • Med moderna och interaktiva verktyg kan man ställa frågor och diskutera i grupp.
 • Tidsåtgången är angiven ovan i texten
 • Kursledaren finns med under hela den utsatta kurstiden.
 • Du behöver ha en bra uppkoppling med din dator och du deltar via ett digitalt verktyg med ljud, bild och webkamera.
 • Länk för att kunna delta i det digitala mötesrummet kommer att skickas till dig i god tid innan kursstart.
 • Pauser och eget arbete ingår i den angivna tiden av kurstillfället.


För vem passar webbinariet?

För dig som vill utveckla din förmåga att kommunicera finansiella konsekvenser av beslut. Du behöver inga förkunskaper i ekonomi för att hänga med.


Innehåll

Det är två webbinarier i följd och pågår totalt 2½ timme under samma dag.

Webbinarierna bygger på idén att privatekonomin är ett kraftfullt verktyg för att förstå och kommunicera också ett företags utmaningar och handlingsalternativ i rådande läge.

 • I det första webbinariet presenterar vi det privatekonomiska ramverket. Inför detandra webbinariet har du möjlighet att tillämpa det privatekonomiska ramverket
  på ditt företags finansiella utmaningar.
 • I det andra webbinariet kommer vi i virtuella grupparbeten och diskussioner i plenumatt utbyta erfarenheter och råd med det yttersta syftet att utveckla den finansiella kommunikationsförmågan hos dig som kommunikatör.
 • Mellan webinar 1 och 2 kommer du att kunna ta en kortare paus.

 

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

Skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Intresseanmälan är inte bindande.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Nilla Peterson, utvecklingschef på mobilnummer 070-555 75 50, eller skicka ett mejl till nilla.peterson@svkom.se.

Nilla Peterson

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Nilla Peterson, utvecklingschef på mobilnummer 070-555 75 50, eller skicka ett mejl till nilla.peterson@svkom.se.

loader
Laddar