Finansiell kommunikation - Bringing Finance to life

Lär dig det finansiella språket och utveckla er ekonomiska kommunikation. Det är det enda ekonomiprogrammet i Sverige som är skräddarsytt för kommunikatörens behov.

Introduktion och beskrivning

I en finansiell miljö behöver du som kommunikatör behärska det ekonomiska språket och även förstå ämnesinnehållet. Det krävs för att du ska lyckas formulera en korrekt och framgångsrik kommunikation och argumentation, liksom för att vara en konstruktiv samtalspartner.

Den här tredagarskursen ger dig insikt i de ekonomiska underlagen, såsom månadsrapporter, prognoser, budgetar och nyckeltal som kan påverka både investeringsbeslut och nedskrivningar och avser kommunikation gentemot såväl leverantörer som aktiemarknad. Vi lyfter även fram aktuella exempel från deltagarnas egna verksamheter.

Programmet är utspritt i tid för att ge möjlighet till reflektion. Du får hemuppgifter och möjlighet att få handledning i grupp. Kursen ger dig också ett nätverk och möjlighet att dela erfarenheter med andra.

 

Du kommer att lära dig

 • Det ekonomiska språkets byggstenar.
 • Hur de ekonomiska rapporterna hänger samman och vad de innehåller.
 • Hur vi hittar företagets strategiska avtryck i de ekonomiska rapporterna.
 • Sambandet mellan tillväxt, finansiell styrka och lönsamhetskrav och hur aktiemarknaden värderar bolag och sätter pris.
 • Hur indirekta kostnader, internpriser och koncernbidrag fördelas så att du tydligt och på ett enkelt sätt kan kommunicera ekonomi till icke-ekonomer.

 

Kursledare

Magnus Bild är adjungerad professor i finansiell kommunikation på Stockholm School of Econimcs och driver sedan 15 år ett företag med utbildningar i ämnet.

 

För vem passar kursen?

Kursen passar dig som är kommunikationschef eller har en ledande roll som kommunikatör. Du kanske sitter i ledning eller bidrar på annat sätt till kommunikation som baseras på ekonomiska underlag.

 

Vad behöver du?

Alla deltagare ska ta med sin arbetsgivares senaste årsredovisning.

 

Skräddarsy din utbildning till hela teamet

Du vet väl att vi kan hålla den här utbildningen hos er och kompetensutveckla hela teamet på en gång? Kursen anpassas då efter era unika behov och förutsättningar. Vi gör även helt skräddarsydda utbildningar på uppdrag av våra kunder. Kontakta gärna Nilla Peterson så berättar vi mer, eller läs mer här.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Kursinnehåll

Ekonomiska grunder

 • Det ekonomiska språket.
 • Rapporternas innehåll.
 • Hur olika faktorer påverkar rapporterna.
 • Strategiska avtryck i balansräkningen.

Strategi och tillväxt

 • Hur vi bedömer investeringar.
 • Vad som är tillräcklig lönsamhet.
 • Hur lönsamheten kan förbättra.
 • Vad är tillräcklig finansiell styrka?
 • Tillväxt, finansiell styrka och lönsamhetskrav.

Styrning, aktier och kommunikation

 • Koppling till aktiemarknaden.
 • Den ekonomiska styrningens frågor.
 • Fällor när vi kommunicerar ekonomi med icke-ekonomer.

 

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Undrar du om utbildningen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tfn: +46 70 555 75 50 Mejladress: nilla.peterson@svkom.se

Nilla Peterson

Vill du veta mer?

Undrar du om utbildningen är rätt för dig eller vill du diskutera din kompetensutveckling? Då är du välkommen att höra av dig till Nilla Peterson, utvecklingschef. Tfn: +46 70 555 75 50 Mejladress: nilla.peterson@svkom.se

loader
Laddar