gdpr 770x360

GDPR i praktiken – för bild, film och sociala medier

Så hanterar du personuppgifter i ett nytt juridiskt landskap.

Introduktion och beskrivning

Det har gått ett år sedan GDPR – EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation – började gälla. GDPR ställer nya hårda krav på rutiner och processer för säker hantering av register, på intern och extern dokumentation samt på tydligt ansvarstagande på ledningsnivå. GDPR innebär särskilt stora utmaningar för kommunikationsarbetet när det gäller det som tidigare kallades ”ostrukturerade personuppgifter” i bild och rörligt material.

Detta utbildningspass ger dig en fördjupning inom GDPR och kommunikation för bild, film och genom sociala medier. Under dagen kommer vi även att gå igenom de fall som Datainspektionen har att handlägga efter att lagen har trätt i kraft.

 

Du kommer att lära dig

 • Skillnaden mellan samtyckesavtal och modellavtal. Vilket ska du till exempel använda när du fotograferar på ett externt event?
 • Hur du säkrar upphovsrätten för ditt material.
 • Vad du behöver tänka på vid utformning av ett modellavtal.
 • Vad som gäller för bild och video från företagets interna och externa event.
 • Hur du tar fram dokument som behövs för kommunikationsarbetet utifrån de krav GDPR ställer.

Kursledare

Katarina Ladenfors är advokat och partner på Advokatfirman MarLaw. Hon är specialiserad på marknadsrätt, avtalsrätt, upphovsrätt och säljfrämjande åtgärder.

 

För vem passar kursen

Kursen vänder sig till kommunikatörer på alla nivåer i företaget. Du som jobbar mer konkret med bild, film och sociala medier får med dig tips och användbara verktyg. Är du kommunikationsdirektör eller har motsvarande roll får du nödvändiga kunskaper om det ansvar du och företaget har enligt GDPR.

 

Vad behöver du?

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskaper i GDPR.

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Kursinnehåll

GDPR i närbild – så säger lagen

• Huvuddragen i GDPR – vad är nytt sedan ikraftträdandet i maj 2018?
• Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i bild och film.
• GDPR i förhållande till Tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna.

Avtal och formalia – det kräver GDPR av dig

 • Att använda sig av samtycke – hur skriver du ett samtyckesavtal enligt GDPR? 
 • Informationskrav vid insamling av personuppgifter.
 • Så upprättar du modellavtal för bild och film.

GDPR i praktiken – tips för din nya vardag

 • Vad gäller för mingelbilder och film och foto i offentliga miljöer? 
 • Sociala medier och GDPR – genomgång av Datainspektionens syn. 
 • Diskussion och frågestund.
loader
Laddar