Kommunikatören som strategisk utvecklare

Bygg upp och öka ditt strategiska inflytande

Introduktion och beskrivning

Det här är en kurs för dig som vill utveckla ditt strategiska inflytande. Som kommunikatör har du överblick på vilka erbjudanden som är efterfrågade och vilka samarbeten och lösningar som behövs för att utveckla dem. Det är ditt uppdrag att lansera och driva kommunikation som når och involverar rätt målgrupper. Den här rollen som strategisk utvecklare kan du ta!

Du kommer att lära dig

  • De viktigaste effekterna av den digitala utvecklingen på individer och organisationer.
  • Hur du enkelt bygger in nyfikenhet och ständigt lärande i din organisation kring nya tekniska lösningar.
  • På vilket sätt du kan driva framgångsrik strategisk affärsutveckling utifrån den roll och det mandat du har i dag, och hur du leder förändring effektivt, både inom din egen avdelning och i hela organisationen.

 

Kursledare

Anders Sjöstedt är entreprenör, rådgivare och inspiratör med fokus på förändringsledarskap, affärsutveckling och digitala möjligheter.

 

För vem passar kursen

Utbildningen passar både kommunikatörer som vill utveckla sin strategiska kompetens och för ambitiösa kommunikations- och marknadsavdelningar som vill flytta fram sina positioner.

 

Vad behöver du?

Inga särskilda förkunskaper eller förberedelser krävs.

 

Gästföreläsare

  • Stephan Ray, presskommunikatör på SJ med ansvar för sociala medier.
  • Anne Kuylenstierna Arnström, chef för IT- och kommunikationsavdelningen på Svenska Bostäder som ser digitalisering som en del i att utveckla affären och verksamheten, trots att den innebär förändrade arbetssätt internt, ny syn på målgrupper och nya beteenden.

 

VÄLJ STARTDATUM FÖR KURSTILLFÄLLE

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Skicka in en intresseanmälan för att få veta mer

Kursinnehåll

Kommunikatörens nya roll

  • Kunskap, modeller och verktyg för ökat inflytande – både i den egna organisationen och för att bygga framgångsrika resultat i omvärlden.
  • Nya krav på kommunikatörer – få ökad förståelse för hur människor tänker, känner och agerar.
  • Lär känna de tekniska lösningar som behövs för att kommunicera effektivt och beröra målgrupperna.
loader
Laddar